Idyllisk markering av 5% skogvern

Da det ble fattet vernevedtak for 46 nye områder rett før jul ble det erklært at skogvernet passerte 5 %, og at...

Trussel om pest fra ville svin på skogen

– Da jeg var på Kirkenær og snakket om villsvin for et drøyt år siden, var jeg langt mer positiv til dette...

Gjenvalg på Breivik – ut med Uggen

Valgkomitéen i Viken Skog innstiller enstemmig på gjenvalg over hele fjøla til årsmøtet – når dette engang lar seg gjennomføre. Dermed fortsetter...

Nortømmer vinner markedsandeler, Allskog taper

Det ble satt avvirkningsrekord i både 2018 og 2019, og tømmerkjøperne kniver om volumene. Fordelingen dem imellom endres ikke mye på et...

Karantenereglene truer plantesesongen

Tin Milovanovic, opprinnelig fra Kosovo, er landets desidert største aktør på skogplanting og ungskogpleie. Han sier at han ved hjelp av 175...

Krise for grana i Sentral-Europa

Det står mer enn en milliard m³ gran i Sentral-Europa, en betydelig andel er plantet utenfor treslagets naturlige utbredelsesområde. Forskere mener at...

Utfordrende, men ikke dramatisk

Den milde og våte vinteren i Sør-Norge skaper problemer for innkjøringen av tømmer. Men det er ingen krise.  – Vi må ligge tett...
Kakediagram over eierandeler

Overlesset av Moelven-aksjer

Fra å være en del av en 60 prosents eierblokk i Moelven, bestående av tre skogeierandelslag, via en kort fase med en...
Skoggjødsling med helikopter

Skoggjødsling: Bestillingsfristen rett rundt hjørnet

Nylig holdt gjødselprodusenten Yara kurs for ansatte i skogeierandelslagene som jobber med skogkultur og gjødsling. Håvard Bjørgen fra Yara opplyste der at...

– Dere bør kreve mer

Trygve Slagsvold Vedum mente skogbruket er en beskjeden gjeng som jublet over knapper og glansbilder på statsbudsjettet. – I fjor brukte vi...
Olaug Bollestad prøver ryddesaga

– Å bruke skogen mer er et av de beste klimatiltakene vi kan gjøre!

Det sa landbruks og matminister Olaug Bollestad da hun besøkte skogen på Losby Bruk i Lørenskog onsdag denne uka. Bakgrunnen for skogturen...

FollaCell: Investerer 180 millioner og vil ha mer tømmer

Ved CTMP-fabrikken MMK FollaCell investeres det nå 155 millioner kroner i nytt vannrenseanlegg. Det foreligger også konkrete planer om å øke produksjonen...

Australia brenner

Skogbrannene som har rast i Australia siden september har fram til januar sluppet ut om lag 350 millioner tonn CO2 i atmosfæren. Det...

Tømmerprisene justeres ned

Som ventet har tømmerkjøperne redusert sine priser til skogeier noe nå ved nyttår. Men gjennomgangstonen er at justeringen ikke er dramatisk, prisnivået...

Ny avvirkningsrekord tross prisfall

Allerede i januar 2019 så vi en utflating i tømmerprisene, og etter hvert et fall. Likevel har hogstaktiviteten holdt seg oppe, og...

Siste ord er neppe sagt

Glommen Mjøsen Skog valgte som kjent å benytte seg av sin forkjøpsrett til Moelven-aksjene som ble solgt før jul, og vil slik...

– Bra for Moelven – og for skogeierne

– Vi har vært opptatt av å finne en løsning som både er til Moelvens og til skogeiernes beste og det var...

Julenøtt for Glommen Mjøsen

Eidsiva og Felleskjøpets salg av sine Moelven-aksjer til det nyopprettede selskapet Skog as har skapt hodebry hos den andre store eieren av...

Med mistillit til MiS

I sommer kom Stiftelsen BioFokus med en rapport med tittelen «Sviktende kunnskapsgrunnlag i skog» som blant annet hevdet at MiS-metodikken ikke fanger...

Entusiastisk, men sårbart

Store skogressurser står i så bratt terreng at maskinell avvirkning med vanlig utstyr er umulig. Men taubanemiljøet her i landet begrenser seg...
Annonse