Avskoging i Norge?

Ja, i følge en ny oppdragsrapport for Miljødirektoratet fra NIBIOs klimaforskere. Siden 1990 har Norge blitt avskoget med cirka 58 kvadratkilometer hvert år. I...

Mer løvskog gir færre branner og mindre utslipp av klimagasser

  Våre norske skoger er en del av det boreale barskogbeltet som strekker seg over store deler av den nordlige halvkule. Klimaendringer har ført til...

Hvordan kan vi bevare frisk alm?

Almesjuken har ennå ikke fått fotfeste vestpå. Kan vi ytte materiale fra Østlandet for å etablere bevaringsbestand vestpå? Eller kan friske vestlandske provenienser restaurere...

Stafettpinnen: Skogsamvirket og industriengasjement

Utviklingen innen norsk skogindustri bør oppta ere enn bare oss i skogbruket. Skog er lønnsomt, uten vesentlige subsidier og har over generasjoner gitt gode...

Hvordan bevare asken II

I områder der askeskuddsjuken har lengst historie er dødeligheten svært høy. I ere områder i Polen og Litauen finnes det nesten ikke ask igjen....

Massivtre: Og leverandørene kommer etter

Splitkon bygger nå ny fabrikk i Åmot som om et år vil kunne levere inntil 16 meter lange krysslaminerte massivtrelementer (CLT) til det norske...

Massivtre: – De store prosjektene kommer

– Vi ser at erfaringene fra studentboligene overføres til det større og mer krevende, ordinære boligmarkedet. Store og høye bolig- og næringsbygg med tre...

Kina planter skog på størrelse med Irland

Kina har kunngjort planer om å plante nye skoger i 2018 som vil dekke minst 6,6 millioner hektar, et område som er omtrent like...
Skogsbilveger som turveger - Troms

Finland: Ny avtale oppmuntrer turisme i produksjonsskog

  Skogscentralen i Finland har utviklet en avtalemodell som skal få naturturistene til å besøke produksjonsskogen. «Reisebyråer er veldig interessert,» sier prosjektleder ved Skogscentralen, Irmeli...

Kvalitet – tømmer og last

Treindustriens Tekniske Forening (TTF) holdt nylig fagmøte i Hof i Vestfold der temaet var kvalitet både på tømmer og trelast, med innlagt omvisning på...

Avskoging i Norge?

Norge avskoges med cirka 58 kvadratkilometer hvert år. Det tilsvarer et utslipp på 2,6 millioner tonn CO2. Naturlig skogutvidelse og påskoging gjør imidlertid at...

«Skogbruket – den nye miljøbevegelsen»

Journalisten, forstkandidaten og filmprodusenten Sverker Johansson mener det er mulig for skogbransjen å bygge miljøstempel som merkevare. Men det krever en ærlig bransje som...

– Digitaliseringen i skogen er avhengig av skogsmaskindata

NY serie: Digitalisering i skogbruket - denne gangen «–i skogen». («– Digitalisering på sagbruket» og «–Digitalisering i skogindustrien», i kommende numre.) Vi kan oppnå store forbedringer...

Svenska Skogen: – Investerer 40 øre pr m3 i næringens omdømme

«Svenska Skogen» startet sine kampanjer våren 2017. Målet er å gjøre allmennheten mer bevisst på hva den svenske skogen betyr for landet. En forståelse...

Kritisk til Svenska Skogen

Journalisten, forstkandidaten og filmprodusenten Sverker Johansson er skeptisk til kampanjen Svenska skogen. Han mener den er dyr og lite hensiktsmessig bygd opp. – Den...

Nytt tårn i Hurdal skal måle klimagassutslipp

  Norge knytter seg til et stort internasjonalt nettverk av målestasjoner som blant annet skal kontrollere mengden klimagasser i atmosfæren. Det 25 meter høye måletårnet...

– Bare fordeler med massivtre

At nye studentboliger bygges i massivtre har blitt mer regelen enn unntaket. Og nå ferdigstilles to nye nietasjes bygg med 349 boliger på Kringsjå...

Industrielt trebyggeri utviklinger byggenæringen

De senere årene har det blitt oppført en mengde store byggeprosjekter i tre, blant annet skoler, boligblokker, næringsbygg, idrettsbygg og omsorgsbygg. Prosjektene benytter i...

Regjeringen vil ha innspill til strategier for skognæringen

Regjeringen skal utarbeide to strategier knyttet til skog- og trenæringen: En strategi for stimulering av etterspørselen etter grønne trebaserte produkter (treproduktstrategien), og en strategi...

Viken Skog: – Driftsoverskudd på 35 mill i 2017

Viken-direktør Tor Henrik Kristiansen var ytterst fornøyd med å kunne fortelle forsamlingen om en resultatforbedring på rundt 40 millioner for Viken Skog fra 2016...
Annonse