Har det skjedd noe i skogbransjen på 17 år?

Partner og daglig leder i konsulentfirmaet Menon Economics Erik W. Jacobsen skrev i 2001 oppgave på BI om utfordringene og anbefalinger for verdiskapning i...

Ny kalkulator synliggjør lønnsomheten i skogkultur

 Lurer man på hvor lønnsomt et skogkulturtiltak i et bestemt bestand egentlig er, eller hvilket skogkulturtiltak man skal prioritere å få gjort, finnes det...

Hogst og skogbehandling av tiurleiker

Etter at Norsk PEFC Skogstandard ble revidert har hogst av tiurleiker igjen blitt et diskusjonstema i tolkningen av skogbrukets miljøsertifisering. Hvor viktig er dagområdene for...

Professorene i utakt med næringen

Nytt sagtømmereglement vil endre skogeiers potensiale for inntjening og dermed økt fokus på skogskjøtsel. TEKST: HÅKON BAKKEN, MARKEDSSJEF GLOMMEN SKOG Forskning er vel og bra –...

Stafettpinnen: Sett tømmeret i arbeid

Vår industrihistorie er for stolt og våre muligheter framover er for store til at vi skal bli en råvareeksportør. Vi må foredle. Vi må...

Skogeiernes interesser – nøkkelen til industriutvikling!

Etterspørselen etter tre – og skogbaserte produkter er sterkt økende som følge av samfunnets klima og miljømål, og et resultat av næringens innsats for...

Biodrivstoff: Norge i teten

Det er i transportsektoren den store klimagevinsten kan hentes. Og til tross for økt elektrifisering, er biodrivstoff en viktig del av løsningen på verdensbasis....

Tømmerpriser: Avvirkningen holder seg oppe

I april ble det i følge tall fra SkogData målt inn 877 000 kubikkmeter tømmer. I løpet av årets fire første måneder er det...

Sitka i Norge: Uenighet om spredning

Flere fremmede treslag kom på på Artsdatabankens svarteliste i 2012. Sitkagran fikk den høyeste risikovurderingen SE (svært høy risiko), på grunn av spredningsevnen. Men...

Sitka og norsk gran langs kysten: Når hensikten helliger middelet

Klima- og miljøminister Ola Elvestuens ønske om å få utredet forbud mot fremmede treslag har utløst betydelig aktivitet fra miljøsiden og en del selsomme...

Sitka i Norge: Minst utbredelse, strengest lovgivning

I en europeisk kartlegging av såkalte non-native tree species (NNTS) framgår det at Norge er blant de landene med minst andel slike treslag. Samtidig...

Bare sitkagrana skaper de store volumene langs kysten

Sikta trumfer bjørk, furu og gran i volumproduksjon i kyststrøkene. Er et forbud bærekraftig forvaltning av våre mest produktive arealer, spør forskerne i denne...

Skogeierforbundet: Ny direktør og kampanje mot allmennheten

– Vi starter nå arbeidet med å rekruttere ny direktør, vi ønsker oss en tydelig og utadrettet person med kjennskap til næringen, gjerne en...

Skogeierne inn i Norske Skog?

På Glommens årsmøte etterlyste Sven Ombudstvedt skogeierne i en mer aktiv rolle i Norske Skog-prosessen. Leder av skogeiernes investeringsinstrument Norsk Skogkapital, Anders Øynes opplever...

Skogbrand tester ut skaderegistrering med drone

Snøvinteren vi har bak oss har etterlatt en del skog med topp- og stammebrekk. Forsikringsselskapet Skogbrand vil prøve å løfte blikket for å få...

Trenger mer avansert biodrivstoff – gjerne fra norsk skog

I fjor ble de politiske målene for innblanding av biodrivstoff overoppfylt. Men omkring halvparten er palmeoljebasert, – et produkt som kan føre til avskoging...

Portrett: Julie Brodtkorp – Fra Erna til entreprenørene

Da Julie Brodtkorp for et års tid siden ble spurt om hun kunne tenke seg å bli ny direktør i MEF hadde hun ikke...

Sunnfjord Skog henger i stroppen

Skandinavias første T-Winch ankom Norge ved påsketider og holder nå tak i Sunnfjord Skogs maskiner i bratte lier. Dermed kan en større del av...

Elvestuen: Ønsker sitka- og granforbud, – er ikke bekymret for kystskogbruket

Statsråd Ola Elvestuen vil forby sitkagran og kanskje norsk gran langs kysten. Og det er spredningsfaren han frykter. – Det brukes jo store summer...

Vurderer å kutte ut begrepet svarteliste

Artsdatabanken vurderer nå å kutte ut sin Norsk svarteliste og nøye seg med å publisere en økologisk risikovurdering for fremmede arter. Meningen har hittil vært...
Annonse