Venter fortsatt på Skog22- effekten for forskningen

Store deler av den norske skogforskningen foregår fortsatt med base i det gamle NISK-bygget på Ås. Men nå skjer det i regi av Norsk institutt for bioøkonomi, og spredd på flere av det nye instituttets divisjoner. Bjørn-Håvard Evjen er direktør for den skogfaglig tyngste divisjonen. Han er verken forstkandidat eller forskerutdannet, men er godt etablert i både skogbruket og forskningen likevel.

 

Sekundærsak

Trenger informasjons-«boost» om skogeierøkonomi


– Kunnskapsnivået om skogbruksøkonomi er lav, særlig i ikke-tradisjonelle skogstrøk, – en utfordring som må tas på alvor. Skal vi klare å bygge opp denne næringa må vi ha en god liknings- og skattepraksis i bunn som utnytter de fordelene skogbruket har, sier fagansvarlig for økonomi på Skogkurs, Bjørn Helge Bjørnstad.

 

Sekundærsak

Med øyne i nakken

Hele 43 lærlinger jobber seg for tiden fram mot fagbrevet skogsoperatør hos norske skogsentreprenører. Før jul gjennomgikk mange av dem det såkalte RECO-kurset på SKI. Det betyr en hel dag inne og en halvdags oppfølging av kjøreferdighetene på den enkeltes arbeidsplass.

 

Rekordhogst tross lavere priser

I 2015 ble det avvirket 10,2 millioner m3 tømmer. Det er om lag 300 000 m3 mer enn i 2014, og det nest høyeste kvantumet som er registrert siden man begynte å lage statistikk over dette på 1920-tallet.

 

Tertiarsak1

Södra Timber vedtok i høst å legge ned saga og justerverket ved Romerike Trelast og de ansatte ble sagt opp. Men nå har RingAlm Tre kjøpt sagbruket på Hauerseter og vil drive det videre – med lokalt tømmer som råstoff.

 

Tertiarsak1

Kreditorene sloss om Norske Skog

Den ekstraordinære generalforsamlingen i Norske Skog ble et slagsmål mellom ulike grupperinger av selskapets kreditorer. Sjelden har ordtaket «når krybba er tom bites hestene» vært mer treffende. Men valget på nye styremedlemmer gikk etter planen og dermed er det lagt til rette for det styreleder og konsernsjef sier er den beste og egentlig eneste løsningen for håndtering av selskapets gjeld.

 

I månedsskiftet januar/februar behandler næringskomiteen forslag om å fjerne priskontrollen på landbrukseiendom i konsesjonsloven. I den forbindelse har Høyre og Venstre tatt til orde for å skille reglene mellom jord og skog.

 

Stor skattelette for de minste skogeierne

Fra i år blir skogeiere med en årlig tilvekst i skogen på mindre enn 100 m3 kapitalbeskattet for hogstinntekter. Årsaken er at grensen for hva som defineres som «virksomhet» er justert oppover.

 

Konsesjonsloven: – Frislipp på skog vil føre til avvikling av hele loven

Det mener Bondelaget vil bli resultatet når det nå foreslås å fjerne prisreguleringen i konsesjonsloven for skog. De har heller ingen tro på at en avregulering vil føre til økt aktivitet i skogen. – Men det vil føre mer skog over på pengesterke hender.

 

Abonner på Norsk Skogbruk

Leder: Målet er økt avvirkning:

Avvirkningen i Norge har ligget ganske stabilt på omkring 10 millioner m3 i året de siste 100 årene. Og med dagens tilvekst på ca 25 millioner m3 er det ønskelig med en økning i uttaket for å utnytte ressursen bedre. Både skognæring, industri og en del politikere mener økt aktivitet i skogbruket må være en del av det såkalte grønne skiftet. Spørsmålet er imidlertid hvordan vi best mulig stimulerer til økt avvirkning.

 

Les mer
Signatur

Les i dette nummeret:

  • Norske Skog: Kreditorenes kamp
  • Priskontroll på skog vurderes fjernet
  • Rekordhogst igjen

Nyhetsbrev:

Meld deg på Norsk Skogbruks nyhetsbrev:

Andre medier:

Kontakt

Norsk Skogbruk
Wergelandsveien 23B,
0167 OSLO

Telefon: 23 36 58 50
Telefaks: 23 60 41 89

E-post: post @ norsk-skogbruk.no »
Redaktør: Line Venn

Finn oss i kart

Lukk kart