Vi trenger skogressursene!

Mennesket må ikke overdrive troen på sin evne til å påvirke utviklingstrekkene i naturen i så stor grad at «føre var-prinsippet» trumfer det meste....

Ny giv i Velg Skog

Etter en liten dødperiode har Velg Skog nå fått på plass et mer permanent opplegg. Jørn Lileng er ansatt i fast stilling som daglig...

Flis direkte på fôrbrettet

Produksjon av fôr basert på trevirke vies stor oppmerksomhet. Årets dårlige grasavlinger har fått forskerne på Ås til også å prøve den enkleste løsningen. Årets...

Glommen Technology vil lage kraftfôr av flis

Kan snart bestemme seg Glommens planer om å bygge en fabrikk som videreforedler trevirke til næringsmiddel for drøvtyggere kan nærme seg kommersialisering. – Investeringsbeslutningen er...

Landets største juletreprodusent

Vestfold Juletre as er et selskap som driver profesjonell produksjon av juletrær for engrosmarkedet og som i år har levert rundt 30 000 trær....

AT Skog og Vestskog vurderer felles framtid

Det er ikke bare Glommen og Mjøsen som går med planer om å slå seg sammen. I slutten av november gikk AT Skog og...

Penger til de beste skogstudentene

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud var om mulig i enda bedre humør enn ellers, da han delte ut til sammen 225 000 kroner til...

Samler på gode idéer i Metsä Spring

Metsä Group har etablert Metsä Spring Et eget selskap for nye produkter og serviceløsninger Henter idéer hos andre – Metsä Group vil samarbeide med dem som...

Med oppskriften på et bioraffineri

Sekab selger kompetanse og lisenser. Valmet utvikler utstyr. Sammen tilbyr de oppgradering av eksisterende treforedling og løsninger for nye bioraffinerier. Innovasjonsdirektør i Sekab Jonas Markusson...

Plante, verne – og fjerne

I Junkerdalslia i Saltdal ble det som så mange andre steder i Nordland plantet gran både før og etter krigen. I år 2000 ble...

Portrett: Bioøkonomidronninga Maria Hollander

Samler kreftene for värmlandsregionen Fra et stilig, åpent kontorlandskap i Innovasjonsparken i Sommargatan utenfor Karlstad sentrum trekker Maria Hollander i trådene i næringsklyngen Paper Province...

Heidner – bioøkonomi- klynge med ny status

NCE Heidner Biocluster er tildelt den nasjonale grønne ledertrøya, skriver de selv etter at de fikk den høyeste av klyngestatsusene tildelt 8. november, såkalt...

En halv million tonn importert soya årlig

Landbruket bruker rundt 200 000 tonn soyamel i året til produksjon av kraftfôr, mens lakseoppdretterne bruker nærmere 300 000 tonn såkalt soyaproteinkonsentrat (SPC). Og...

Niels Petter Wright ny konsernsjef i Norske Skog

Niels Petter Wright (57) er fra 1. desem- ber på plass som konsernsjef i Norske Skog. Dermed har konsernet fått en leder med solid...

Elkem Rana vil også bruke flis

Elkem Salten har lenge tatt imot det meste av trevirket som blir avvirket nord for Saltfjellet. Nå ønsker Elkem å ta i bruk flis...

Nordland – Junkerdalsura: Vil fjerne resten

– Fjerning av grana har første prioritet i tiltaksplanen for Junkerdalsura naturreservat og anses som avgjørende for å ta vare på verneverdiene i området....

Biozin skal planlegge for 250 millioner

Et skritt til nærmere å realisere et anlegg i Åmli Biozin besluttet nylig å gå videre med planleggingen av et biodrivstoff-anlegg i Åmli. 250 millioner...

PFIs forskere vant Treforedlingsprisen 2018

Norge har ligget langt fremme innenfor nanocellulose. Dette er blant annet takket være målrettet forskning på PFI RISE fra tidlig på 2000-tallet. Og særlig...

Norsk Skogrydding – nytt selskap for linjerydding

I fjor vinter falt det mye snø, med det falt det av og til også trær over strømlinjene. Det er viktig å holde traséene...

Dyrefôr fra norsk skog i medvind

Den tørre sommeren etterlot ingen tvil om at Norge er sår- bart når det gjelder matsikkerhet. Etter årets innhøsting av fôr var selvforsyningsgraden nede...
Annonse