Barkbille-epidemien i Sentral-Europa: Mer blandingsskog på sikt

Tyskerne avvirket 10-15 millioner kubikk mer enn normalt i fjor og to tredjedeler av alt virket var skadet. På sikt må skogen...

Barkbilleepidemien i SentralEuropa: Få tegn til bedring

Statseide Hessen Forsts skoger er hardt rammet av barkbilleepidemien i Europa. Mens nivået på skadet skog som tas ut på landsbasis i...

Bokanmeldelse: På naturens skuldre

Forfatter: Anne Sverdrup-Thygeson Forlag: Kagge ISBN: 978-82-489-2640-5 Anmelder: Line Venn For tre år siden kom bevaringsbiolog ved NMBU Anne Sverdup-Thygeson ut med...

AT Skog overtar driftsapparat

AT Skog har overtatt maskinene og de ansatte fra Søndenaa Skogsdrift AS i Sauda og etablert selskapet Vestskog. Men ifølge adm. dir....

Bokanmeldelse: Tittel – Om folk og tre

Forfatter: Ane Haugen Wexelsen Forlag: Liv forlag ISBN: 978 82 8330 277 6 Anmelder: Line Venn «Om folk og tre» handler om...

Stål-vane er vond å vende

Pris blir gjerne brukt som et argument for å bygge landbruksbygg i stål. Men dette argumentet ble slått i hjel på fagdagen...

Hva skjer om VG2 Skogbruk i Mosjøen legges ned?

I Nordland vil den årlige tømmerhogsten øke betydelig i de neste 30 åra, i takt med at den planta skogen blir hogstmoden....

Sagtømmerprisen opp

Prisen på massevirke fortsatte å synke, men for sagtømmer var det merkbar oppsving i oktober. Les mer i Norsk...

Får lov til å bruke opp krisepakken

Ordningen med ekstraordinært tilskudd til arbeidskrevende drifter skulle etter planen vare ut november. Men den vanskelige avsetningen av massevirke har medført at...

Norwegian Wood Cluster får klyngestatus

I dag fikk NWC klyngestatus hos Innovasjon Norge. Nærngsklyngen for skog og tremekanisk industri og trebyggeri i Innlandet har eksistert siden 2017...

Stora Enso utreder kapasitetsutvidelse på Skogshall

I en pressemelding datert 11. november meddeler Stora Enso at de vil utrede økt kapasitet for produksjon av tremasse og kartong ved...

Voldsom vekst for fiberemballasje

Bølgepapp og kartong har vært i bruk som emballasje i 150 år. Og forbruket av disse fraksjonene er i motsetning til andre...

– Har allerede fått konsekvenser

Viken Skog har allerede i år fått en kraftig reduksjon av sitt avtalte volum til Saugbrugsforeningen. – Det har bidratt sterkt til...

Stenger ned i Halden, investerer på kontinentet

Da Norske Skog 22. oktober la fram sin rapport for 3. kvartal ble permanent nedstengning av en av de tre papirmaskinene ved...

Mer råstoff med rivningsvirke og treavfall

Det er minst to grunner til at Forestia ønsker å bygge et anlegg for rensing av brukt trevirke ved sponplatefabrikken på Braskereidfoss....

Etterlyser gode møteplasser for lave skuldre

– Vi kjenner hverandres argumenter og media polariserer og skaper konflikt. Jeg tror imidlertid skogbruket og miljøsiden er enige om mye, men...

Hvert femte tre er angrepet

Ny forskning viser at hvert femte grantre i Norge er angrepet av råte. Det betyr et økonomisk tap på 15%. Men også...

Debatt: Skogstudentene mangler litteratur

Hvem skal ta ansvar for å samle nok moderne og relevant litteratur til skogutdanningene? TEKST: JAN ERIK KJØRRA,...

Ble inspirert av skogsentreprenør

Mathis Stangeby, masterstudent i skogbruk på Ås, ble tildelt kr 35 000 fra Einar L. Yggeseths legat på årsmøtet i Skogselskapet Oslo...

Ny drone for sprøyting og gjødsling i skog

Med et økende nasjonalt fokus på skogbrukets sentrale rolle i klimasammenheng satses det på utvikling og nytenkning i skogbruket. I Trøndelag har...
Annonse