Utvikler automatisk kranstyring

For ytning av krana fra lassbæreren ut til tømmeret på bakken og tilbake igjen vil snart kunne gjøres automatisk. Svenske Skogforsk  npusser nå ideen som foreløpig bare finnes i simulator.

 

Tilbake til staten?

Etter 25 års eventyr der amerikanske milliardær Douglas Tompkins har bidratt til økende etablering av nasjonalparker i Patagonia, skapes det nå usikkerhet rundt eventuell statlig overtakelse av hans områder.

 

Naturrestaurering: – Fra sauefarm til nasjonalpark

Viltforvaltning på en gammel sauefarm som skal bli nasjonalpark gir spesielle utfordringer.
– En viktig del av jobben er å få det opprinnelige økosystemet i balanse igjen og sørge for naturlig utfoldelse av områdets opprinnelige arter.

 

Tertiarsak1

Patagonia: Vernet natur er lønnsom business

Chile: Navnet Patagonia forbindes med vill og ren natur. Et grunnlag for økoturisme hvis vern foretrekkes foran kommersielle næringsinteresser? Det mente amerikanske Douglas Tompkins som kjøpte og vernet store områder. Nå tjener hele lokalsamfunnet på verneområdene.

 

AT Skog får ikke kjøpe NEG Skog

Konkurransetilsynet vedtok 19.april å forby AT Skog sitt oppkjøp av NEG Skog AS.
Årsaken er at oppkjøpet vil føre til at konkurransen i markedene for salg av sagtømmer og massevirke til industrikunder i Agderfylkene blir vesentlig begrenset, heter det.

 

Video: Skog er en sentral del av løsningen!

– Store deler av transportsektoren må ta i bruk biodrivstoff, skal vi nå norske utslippsmål for 2030. Da er skog en sentral del av løsningen, sier Ola Elvestuen (V) som mener biodrivstoff er en stor mulighet for norsk skognæring.

 

Prisutviklingen i Norge og Sverige i hver sin retning

Det kan se ut til at prisnedgangen på sagtømmer i Norge har flatet ut etter årsskiftet. Men hele 2015 var en sammenhengende utforbakke for de norske tømmerprisene. Slik var det ikke i Sverige og Finland.

 

Er biodrivstoff fra skog en god ide?

Det grønne skiftet representerer en enorm forretningsmulighet for norsk skog. Reduksjon i klimagassutslipp kan gå hånd i hånd med videreutvikling av eksisterende og etablering av ny industri. ZERO er opptatt av å realisere klimaløsninger med utgangspunkt i råstoff fra skogen.

 

Ap foreslår et «toppindustrisenter» i ny industristrategi

Arbeiderpartiet kom i mars med forslag til industristrategi og innspill til Aps programkomité, en rapport som ble overlevert på Borregaard. Der foreslås blant annet klimatiltak i bygg og å stimulere til mer videreforedling av skogsråstoff i Norge. Et nytt toppindustrisenter skal knytte fagmiljøer sammen for de beste løsningene.

 

Abonner på Norsk Skogbruk

Leder: Drift er drift:

Regnskapene fra tømmeraktørene er kommet. De viser dårlige driftsresultater til tross for rekordstor omsetning. Og noen forsøker å dekke over med oppjustering av aksjeposter, mens det hos andre synes så altfor godt hvor sårbart det er å lene seg på nettopp det. En annen regnskapsmessig løsning har vært å dele opp utbetalingene til skogeierne, slik at drifta ser ut til å gå i pluss. Men uansett hvordan man setter opp regnskapet, er det usunt at kostnader og inntekter på drift ikke går i balanse. Det bør bekymre eierne, nemlig medlemmer og andelseiere.

 

Les mer
Signatur

Les i dette nummeret:

  • 44 maskinsider i dette nummeret
  • Årsregnskapene for 2015: Rekordstor aktivitet - elendige resultater
  • Portrettet: Eva Skagestad
  • Nye PEFC: Krever mindre spor etter skogsdrift

 

Norsk Skogbruk nr 4 er nå på veg til din postkasse. I neste nummer kan du lese mange spennende saker. Smakebiter ligger allerede på vår nettside.

 

 

Nyhetsbrev:

Meld deg på Norsk Skogbruks nyhetsbrev:

Andre medier:

Kontakt

Norsk Skogbruk
Wergelandsveien 23B,
0167 OSLO

Telefon: 23 36 58 50
Telefaks: 23 60 41 89

E-post: post @ norsk-skogbruk.no »
Redaktør: Line Venn

Finn oss i kart

Lukk kart