– Null måloppnåelse

Skogeierforbundets årsmøte forløp relativt fredelig og alle var enige om at et sterkt og spisset sentralledd er nødvendig for å ivareta «resteiendomsretten», som det ble sagt i debatten. Men det er litt ulike meldinger om hvordan dette bør gjøres og et sammenstøt mellom andelslagene Viken og Glommen var vel ikke til å unngå.

Sekundærsak

Skuffet over regjeringens politikk

– Stortingets vedtak om ti prosent skogvern får negative konsekvenser for vår verdikjede. Regjeringen må sørge for å minimere disse gjennom den varslede Skogmeldingen.

Sekundærsak

Portrett: Ola Elvestuen Urban totning med klokkertro på skogvern

Venstres nestleder, og leder i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Ola Elvestuen, mener vern av skog er et klimatiltak. Han hadde en sentral rolle da Stortinget uten forvarsel vedtok at 10 prosent av skogarealet skal vernes, en drøy uke etter at Miljødirektoratet la fram rapporten som konkluderte med at vern av skog ikke er bedre enn bærekraftig skogbruk som et tiltak for å motvirke klimaendringene.

Tertiarsak1

Med hurtigvern på menyen

De fleste ble svært overrasket da Stortinget vedtok et skogvern på 10% i mai. Lite tydet på at vi skulle få en prosentsats for vern i forkant av vedtaket. Mye tyder på en meget rask prosess.

Tertiarsak1

Skogvern i Sverige og Finland

– Svensk og finsk skogvern på 6-7% og 9% er i stor grad knyttet til fjellskog og i nordområder. Vi opplever at det norske skogvernet er mye strengere.

Tertiarsak1

Fremmede treslag på kysten: Ingen får plante

Fra 2012 har skogeierne måttet søke for å plante utenlandske treslag. Siste året har ingen søknader blitt innvilget. Men få klager.

Kjærkomment pusterom

Ukene etter den uvanlige generalforsamlingen har vært mer løfterike for Norske Skog. Selskapet klarte til tross for mange dystre spådommer å betale obligasjonslånet på
74 millioner euro som forfalt 15. juni. Og Foretaksregisteret har gitt konsernet utvidet frist til å få på plass ny revisor.

Frivillig vern: Fikk 17,4 mill for vern av 4660 daa produktiv skog

Vern av Bratterudskogen i Tinn har vakt betydelig oppsikt lokalt. I strid med kommunens anbefaling ble hele den brattlendte eiendommen på østsida av Tinnsjøen vernet. God skogsbilveidekning øker rotnettoen og er en viktig forklaring på at prisen ble så høy.

Arena-status for skognæringa i Trøndelag

Skognæringa i Trøndelag fikk nylig tilslag på sin søknad til Innovasjon Norge i konkurranse med prosjekter fra mange andre næringer. Det betyr status som en nasjonal arena for klyngesatsing og innovasjon på skog og tre i området.

Abonner på Norsk Skogbruk

Leder: På full fart inn i museumssamfunnet:

Les mer
Signatur

Les i dette nummeret:

  • Vern anbefales ikke som klimatiltak
  • Reåpning av Numedalsbanen
  • Skogeierorganisasjonenes årsmøter
  • Program Skog og Tre 2016

 

Norsk Skogbruk nr. 5 er nå på veg til din postkasse. I neste nummer kan du lese mange spennende saker. Smakebiter ligger allerede på vår nettside.

 

 

Nyhetsbrev:

Meld deg på Norsk Skogbruks nyhetsbrev:

Andre medier:

Kontakt

Norsk Skogbruk
Wergelandsveien 23B,
0167 OSLO

Telefon: 23 36 58 50
Telefaks: 23 60 41 89

E-post: post @ norsk-skogbruk.no »
Redaktør: Line Venn

Finn oss i kart

Lukk kart