Innmålingen i første halvår den laveste på fem år

I følge tallene fra Skog-Data ble det målt inn 5,2 millioner kubikkmeter virke i løpet av første halvår i år. Det er...

Viken Skog, Borregaard og Almenningssaga kjøper RingAlm

Det har vært kjent en tid at RingAlm, som en del av en langsiktig strategi, har vært ute etter nye eiere som...

Laserscanning og fotogrammetri gir god bonitering

Flybåren laserscanning (ALS) og digital fotogrammetri (DAP) egner seg godt for bonitering i skogbruksplantakster. Med disse metodene kan en predikere og kartlegge...

Biokull: – Alle snakker om det, men få gjør noe

Einar Stuve i Oplandske Bioenergi innrømmer at de tar en risiko når de nå går i gang med å bygge en biokullfabrikk...

Flytt Norsenga tømmerterminal til Brandval

Tekst: Administrerende direktør i Bergene Holm, Erland Løkken Mens vi trenger mer areal for å kunne foredle mer norsk...

Tøft for bioenergibransjen

Mild vinter og vedvarende lav strømpris har redusert inntektene for landets bioenergiaktører. I tillegg kom korona-viruset og sørget for at mange av...

Skog og tre: – Med skog som medisin

Rundt 500 deltok da Skog og tre i år ble gjennomført som Teams-webinar på grunn av koronasituasjonen. Utgangspunktet var FNs to rapporter...

RingAlm på rett vei

Det har vært noen magre og krevende år for trelastkonsernet RingAlm, men nå ser daglig leder Trond Lunås positivt på framtida.

ANNONSE:

Trøndelag er perfekt for grønn-blå bioøkonomi Klyngeleder Kjersti Kinderås har nettopp? fått NHOs rapport om hva næringslivet kan gjøre...

Travle dager på Skogkurs

Det har ordnet seg med finansiering for Skogkurs sin koronaoffensiv, og nå tilbys en rekke nettbaserte kurs gratis til skogbrukets aktører. Og...

Store barkbillefangster

Nå er status for barkbilleovervåkningen andre periode her. Og fellefangsten er relativt stor. Særlig i Buskerud, men også Telemark og Vestfold har...

Null rente og hagebyer

Om vi bruker 1000 milliarder mer n. under koronautfordringen er ingen «big deal». Nå er tiden for å gjøre pandemitilpassete investeringer. Alt...

Snipp snapp snute, vi er UTE!

Det var en gang, i disse tider da korona herjet og alle elevene var hjemme fra skolen, at lærerne måtte tilpasse seg....

Digitalt og stort sett optimistisk

Årsmøtet i Viken Skog ble avholdt digitalt. Det har årsmøtene i skogeierlagene også blitt. Noen mener man kanskje har fått færre...

Eget driftsapparat skal gjenerobre markedsandeler

Allskogs digitale årsmøte ble avholdt 25.juni. Gjenvalg på hele styret og overskudd i 2019 sørget for et rolig møte. Den diskusjonen som...

Tiltakspakke i grevens tid

Skogsentreprenørenes mann i MEF, Bjørn Lauritzen er svært glad for at den nye aktivitetspakka for entreprenørene kom på plass i revidert nasjonalbudsjett....

Tiltakspakkene – var det noen hjelp?

Først kom korona-tiltakspakka for planting. Like etter åpnet grensene for utlendinger. Deretter kom pakka for å få entreprenørene i arbeid. Og nå...

Ekstra midler til tynning, dyr sluttavvirkning og taubanedrifter

Regjeringen hostet opp 50 millioner «friske» kroner i revidert nasjonalbudsjett for at skogsentrepren.rene skulle holde hjula i gang. Og 9. juni kom...

God respons

Skogbrukssjef i Indre Østfold Vegard Aarnes har fylt opp fem kurs i ungskogpleie med 24 deltakere, etter at kommunen ga penger til...

Verdistigningen på skog er delvis en illusjon

Skogaksjene har klart seg veldig bra gjennom korona- og oljekrisen. Men investor Martin Mølsæter har solgt seg ut av skogbransjen i vår....
Annonse