Tre er ikke bare tre

Arkitekt Børre Skodvin har et stort engasjement for tre og formidling av kunnskap om bruk av tre. Han er opptatt av levetid, kvaliteten på materialene og at resultatet blir fint. Her forteller han hva som gjør tre til et så fantastisk materiale, og hva som er hans favoritter når det gjelder utvendig panel.

Gjøkunge i grønt skifte

STAFETTPINNE: Moderne skogsdrift kan gi et stort klimabidrag, men da må vi tåle synet av hogde flater og supereffektive skogsmaskiner.

Mer gammel skog og død ved

Landsskogtakseringen ved NIBIO har i snart 100 år kartlagt Norges skogressurser. Nye tall viser en dobling eller mer i andelen gammel skog i perioden 1996-2012. Mengden død ved har i samme periode økt med 45 prosent, fra 57 til 82,8 millioner kubikkmeter.

Tertiarsak1

Statsråder med ulike budskap

Skog og klima var temaet for åpningssesjonen på årets Skog og Tre-konferanse. Et aktuelt tema som naturlig nok ble farget av de siste ukenes skiftende nyheter om skogvern. Ikke mindre enn to statsråder entret podiet. Den ene forfektet at det er større klimanytte i å bruke skogen enn i å verne den. Den andre forsvarte det nylige stortingsvedtaket om å verne 10 prosent av skogarealet.

Ny studie viser liten spredning av lutz og vrifuru

Ny rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) viser beskjeden spredning av vrifuru (kontorta) og lutzgran i norsk natur.

Klimaskoger: Ønsker full fart med én gang

En årsmøteuttalelse fra Skog- næringa Kyst handler om «klimaskoger og klimasolidaritet». Der ber de regjeringen sette i gang klimaplanting i full skala og flytte ansvaret fra Klima- og miljødepartementet (KLD) til Landbruks- og mat- departementet (LMD).

Stabile tømmerpriser

Tømmerprisene har variert lite siden nyttår. Det samme har avvirket kvantum.

– Null måloppnåelse

Skogeierforbundets årsmøte forløp relativt fredelig og alle var enige om at et sterkt og spisset sentralledd er nødvendig for å ivareta «resteiendomsretten», som det ble sagt i debatten. Men det er litt ulike meldinger om hvordan dette bør gjøres og et sammenstøt mellom andelslagene Viken og Glommen var vel ikke til å unngå.

Skuffet over regjeringens politikk

– Stortingets vedtak om ti prosent skogvern får negative konsekvenser for vår verdikjede. Regjeringen må sørge for å minimere disse gjennom den varslede Skogmeldingen.

Abonner på Norsk Skogbruk

Leder: På full fart inn i museumssamfunnet:

Les mer
Signatur

Les i dette nummeret:

  • Vern anbefales ikke som klimatiltak
  • Reåpning av Numedalsbanen
  • Skogeierorganisasjonenes årsmøter
  • Program Skog og Tre 2016

 

Norsk Skogbruk nr. 5 er nå på veg til din postkasse. I neste nummer kan du lese mange spennende saker. Smakebiter ligger allerede på vår nettside.

 

 

Nyhetsbrev:

Meld deg på Norsk Skogbruks nyhetsbrev:

Andre medier:

Kontakt

Norsk Skogbruk
Wergelandsveien 23B,
0167 OSLO

Telefon: 23 36 58 50
Telefaks: 23 60 41 89

E-post: post @ norsk-skogbruk.no »
Redaktør: Line Venn

Finn oss i kart

Lukk kart