Norsk Skogbruk

Skogsmaskiner kan ta fyr

Sist høst opplevde Terje Varli at en av hans hogstmaskiner brant opp på jobb i Engerdalen. Heldigvis gikk det bra med føreren. Brannårsaken er fortsatt under utredning.

 

Sekundærsak

Store skogskader rundt Bergen

Ekstremværet Nina feide inn over Hordaland og Rogaland 10. januar. Stormen forårsaket store skader, også på skogen. Etter å ha taksert områdene rundt Bergen anslår nå forsikringsselskapet Skogbrand at de samlede skadene omfatter rundt 300 000 m3, tre ganger mer enn først antatt.

 

Sekundærsak

Tømmertogene ruller fra Follum

Onsdag 11. februar rullet det første toget ut fra Viken Skogs nyetablerte tømmerterminal på Follum.

– Det fine med tog er at de kan kjøre begge veier. Denne satsingen vil bli viktig også for å få tømmer inn til virksomheten som skal komme her, sa styreleder Olav Breivik i Viken Skog ved åpningen.

 

Tertiarsak1

Blir mistenksom av stillhet

– Jeg får energi av å ha det artig. Og det er det kultur for i Glommen. Det er ikke sikkert man yter mer av den grunn, men det er i alle fall mye triveligere.

 

Barkbillenes favorittmat

Det er ikke bare gran og furu som kan angripes av barkbiller. De fleste av treslagene våre kan angripes. Heldigvis er det bare noen få barkbiller som har masseangrep og økonomisk betydning.

 

Debatt: A4 og Skog22

Skog22-rapporten er avgitt og offentliggjort - og etterpa° ble det tyst. Strategigruppen sier mye om hva staten kan gjøre, men lite om hva næringen selv bør bidra med. De som deltar i tømmeromsetningen bør komme med sine egne forslag pa° et A4-ark.

Debatt: Profesjonalitet i skogbruket

Nær sagt alle er enige i at det er nødvendig å profesjonalisere skogbruket i Norge. Profesjonalisering ser i debatten ut til å bety større enheter. Men flere forhold bør være på plass skal man kalle seg en aktiv skogeier.

 

En renessanse for flybildene?

I løpet av de siste 10-12 år har flybåren laserskanning utviklet seg til a° bli den viktigste metoden for datafangst til skogbruksplanlegging. Står vi nå ved et veiskille der flybilder vil gjenerobre rollen som den viktigste kilden til informasjon om skogressursene?

 

Debatt: Rapport fra Norge i 2030

Endringene i klima går sin gang, og nå i januar 2030 vil vi passere togradersmålet om 20 år. Vekstsesongen i Norge er nå fem uker lenger enn for 15 år siden. Nedbøren har økt med 30 %, og vi har oftere orkaner og flommer. Havstigningen er i gang. Hva har vi så gjort de siste 15 årene for å dempe takten i den globale oppvarming?

 

Abonner på Norsk Skogbruk

Leder: Forenklingen ma° ikke bli forbedringens fiende:

Med Klimameldingen som kom i begynnelsen av februar har regjeringen bestemt seg for a° harmonere ambisjonsniva°et pa° klimapolitikken med EUs ma°l om 40% klimagass-kutt innen 2030, basert pa° 1990-tall. Noen mener dette ikke er ambisiøst nok og er dessuten redde for at Norge vil «kvotekjøpe» seg ut av kravet. Men etter EUs system skal nasjonal kutt-prosent regnes ut fra landenes potensiale for a° oppfylle kravet, blant annet basert pa° rikdom. Derfor argumenterer politikerne med at Norge vil ma°tte ta sin del innenlands.

 

Les mer
Signatur

Les i dette nummeret:

  • Ilim i Tyskland: Storforbruker av norsk tømmer
  • Portrettet: Hege Urstrømmen
  • Store skogskader i vest

Nyhetsbrev:

Meld deg på Norsk Skogbruks nyhetsbrev:

Andre medier:

Kontakt

Norsk Skogbruk
Wergelandsveien 23B,
0167 OSLO

Telefon: 23 36 58 50
Telefaks: 23 60 41 89

E-post: post @ norsk-skogbruk.no »
Redaktør: Line Venn

Finn oss i kart

Lukk kart