Plante, verne – og fjerne

I Junkerdalslia i Saltdal ble det som så mange andre steder i Nordland plantet gran både før og etter krigen. I år 2000 ble...

Portrett: Bioøkonomidronninga Maria Hollander

Samler kreftene for värmlandsregionen Fra et stilig, åpent kontorlandskap i Innovasjonsparken i Sommargatan utenfor Karlstad sentrum trekker Maria Hollander i trådene i næringsklyngen Paper Province...

Heidner – bioøkonomi- klynge med ny status

NCE Heidner Biocluster er tildelt den nasjonale grønne ledertrøya, skriver de selv etter at de fikk den høyeste av klyngestatsusene tildelt 8. november, såkalt...

En halv million tonn importert soya årlig

Landbruket bruker rundt 200 000 tonn soyamel i året til produksjon av kraftfôr, mens lakseoppdretterne bruker nærmere 300 000 tonn såkalt soyaproteinkonsentrat (SPC). Og...

Niels Petter Wright ny konsernsjef i Norske Skog

Niels Petter Wright (57) er fra 1. desem- ber på plass som konsernsjef i Norske Skog. Dermed har konsernet fått en leder med solid...

Elkem Rana vil også bruke flis

Elkem Salten har lenge tatt imot det meste av trevirket som blir avvirket nord for Saltfjellet. Nå ønsker Elkem å ta i bruk flis...

Nordland – Junkerdalsura: Vil fjerne resten

– Fjerning av grana har første prioritet i tiltaksplanen for Junkerdalsura naturreservat og anses som avgjørende for å ta vare på verneverdiene i området....

Biozin skal planlegge for 250 millioner

Et skritt til nærmere å realisere et anlegg i Åmli Biozin besluttet nylig å gå videre med planleggingen av et biodrivstoff-anlegg i Åmli. 250 millioner...

PFIs forskere vant Treforedlingsprisen 2018

Norge har ligget langt fremme innenfor nanocellulose. Dette er blant annet takket være målrettet forskning på PFI RISE fra tidlig på 2000-tallet. Og særlig...

Norsk Skogrydding – nytt selskap for linjerydding

I fjor vinter falt det mye snø, med det falt det av og til også trær over strømlinjene. Det er viktig å holde traséene...

Dyrefôr fra norsk skog i medvind

Den tørre sommeren etterlot ingen tvil om at Norge er sår- bart når det gjelder matsikkerhet. Etter årets innhøsting av fôr var selvforsyningsgraden nede...

Moelven: Vil ha bioraffineri i Innlandet

Direktør Morten Kristiansen i Moelven har akkurat besluttet å investere i mekanisk hvit pelletsproduksjon på Soknabruket. Men Moelven blir gjerne med på prosjekter som...

Nederland vil bygge nye bioraffinerier

Politikerne i Nederland legger til rette for investeringer i nye bioraffinerier. Landet er stort på fossilbasert industri. I nye klimatider ønskes en omstilling til...

Full fart på Metsäs nye bioproduktfabrikk i Äänekoski

Investerte 1,2 milliarder Euro Bruker tre ganger så mye tømmer Sirkulær økonomi i praksis – Den gamle cellulosefabrikken fra 1985 var klar for utskifting. Da var det...

Hvordan virker askegjødsling på skog og skogbunn?

Trærne vokser bedre når treaske tilføres sammen med nitrogen, men noen moser kan skades. Det er konklusjonen etter et gjødslingsforsøk med aske som NIBIO...

Transportplan: Industriutvikling, ikke råvareeksport

I en pressemelding kopler Treindustrien og Trefor­ edlingsindustrien det tverrpolitiske målet om at 30 % av gods skal fra vei og over på bane...

Plast fra skogen

Hard plast som varer lenge Plast for kortvarig bruk som brytes fort ned Begge deler kan lages av tre Havene svømmer over av plast. Det har blitt...

Norske damer i russisk hogstkonkurranse

Blant de 51 lagene som deltok i den russiske konkurransen«Лесоруб XXI века» eller på godt norsk: «Tømmerhogger av det 21. århundre» i Ustyansky i...

Ønsker en mer robust skognæring – gjennom bedre infrastruktur

– Tester ut 74 tonns tømmertransport – Broprogrammet oppgraderer bare til 60 tonn Hvordan kan skognæringen bli mer robust? Spurte statssekretær Anders Werp (H) på Arena­møte...

FNs klimapanels leder på Zero­konferansen: – Hver liten bit oppvarming betyr noe

– Vi har dårlig tid – Verden som vi kjenner den forandres – Og alt av menneskelig aktivitet som bidrar til dette, betyr enda mer. Klimaforandringene...
Annonse