Innblanding av importert biodrivstoff trappes videre opp

Stortinget vedtok nylig at innblandingskravet for biodrivstoff skal økes videre til 24,5% fra nyttår, noe som i utgangspunktet medfører behov for nesten...

Åpning av kai for tømmer av sitka og lutzgran

Åpning av nye tømmerkaier har det vært mange av de siste årene. Nå var turen kommet til Risøyhamn tømmerkai på Andøya. –...

Grønn giv i Europa må anerkjenne landsbygda

Bønder og skogbrukere trenger bedre kår og de må sitte i førersetet sammen med vitenskapen, skal vi klare å utvikle den grønne...

Rekker ikke bruke alle «koronapengene»

Skognæringa fikk 50 millioner kroner i tilskudd til «koronadrifter» i mai i år. Pengene skulle brukes før slutten av november og sikre...

Bioenegidagene 2020 blir noe av

Bioenergidagene arrangeres 23.–24. november på Quality Airport Hotel Gardermoen. Nytt av året er muligheten for digital deltakelse via ”live-streaming”, skriver NOBIO.

Digitalt skog-webinar med næringen og studenter

Onsdag 23. september arrangerte Velg Skog i samarbeid med Norsk Skogbruk, et digitalt webinar der representanter fra skognæringen møtte skogstudenter fra Evenstad...

Store og små penger

Fangst og lagring av CO2 tilgodesees med 2,7 milliarder og regnskogssatsingen REDD+ videreføres med 3,2 milliarder. Bevilgningen til skogvern videreføres med 455...

Vil produsere mer massivtre i Norge

Tekst: Norsk Skogbruk for Woodworks! Nils Einar Olsen vil produsere massivtre i Namsos i 2022. Han mener han har...

Hold deg oppdatert med ungdomsredaksjonen

Norsk Skogbruks ungdomsredaksjon finner du på trykk i bladet, på sosiale medier og i form av podcaster. På papir...

Norske Skog stenger maskin i Halden

Etter en tøff koronaperiode som bare har forsterket en nedadgående trend på publikasjonspapir over lang tid, ble det tydeligvis til slutt nok...

Gjør liten forskjell for tømmermarkedet – på kort sikt

Korona har fått papirmarkedet til å stupe enda fortere nedover enn tidligere. Statistikken viser et fall på både avispapir og magasinpapir på...

Kjempegevinst for Ola Mæle

Ola Mæle selger 591 000 daa skog og utmark til det tyske selskapet LAM for mer enn 500 millioner kroner. Pengene stammer...

Men hvem er egentlig kjøperen?

Pengene som brukes til å kjøpe Mæles eiendom er generert gjennom salg av billige dagligvarer. Men Peter Jung, leder for selskapet som...

Et skogdirektorat – i ordets rette forstand?

Med seks millioner kroner over statsbudsjettet er Landbruksdirektoratet endelig i ferd med å utvikle seg til å bli et skogdirektorat i ordets...

Ønsker handlekraftig direktorat på Steinkjer

Landbruksdirektoratet skal være et kompetent og handlekraftig direktorat også framover, og Landbruks- og matdepartementet vil legge forholdene til rette for dette.

– Et signal om en tydeligere posisjon

Rykende fersk seksjonssjef for skog i Landbruksdirektoratet Trond Svanøe-Hafstad er svært fornøyd med seks ekstra millioner på statsbudsjettet øremerket Steinkjer. Han opplever...

Glad for at Landbruksdirektoratet får ekstra midler

Miljødirektoratet har blitt bedt om å levere stadig mer innenfor skog og arealbruk siste årene, og om å samarbeide med landbrukssiden. –...

– Kongsvinger er tømmertransportens Oslo S

Det var statssekretær i Samferdselssdepartementet John-Ragnar Aarseths konklusjon etter å ha fått en totimers innføring i næringas logistikkutfordringer, da Kongsvinger kommune i...

Liten boks får fart på dataflyten

Data fra hogstfeltet, strippet for personopplysninger, smetter fort over i SkogDatas eller tømmerkjøpers baser, og nye hogstinstruksjoner kan smette like fort den...

Statsbudsjettet – har regjeringa glemt fotosyntesen?

Regjeringa vil satse til sammen 19,2 mrd kroner for å fange og lagre CO2 fra fossil produksjon. Grønn skogsatsing gir en mangedobbel...
Annonse