Per Skorge blir ny direktør i Norges Skogeierforbund

Da har Skogeierforbundet funnet sin nye leder og falt end på Per Skorge, som kommer fra lederrollen i Bondelaget. - Norges Skogeierforbund er svært glade...

Lettere tilgjengelig kapital til ny skogindustri?

I 2013 fikk Investinor 500 millioner kroner til investere i skogrelatert sektor. Til nå har man gjort to relativt sett mindre investeringer, i Kebony...

Landsmøte på «branntomta» i Agder

Kvinner i skogbruket befarte branntomta etter Frolandsbrannen for ti år siden som faglig innslag på sitt årsmøte i begynnelsen av september. KiS valgte i år...

Jobber videre med pelletsproduksjon på Follum

  Som enkelte vil huske har Enova åpnet pengesekken for pelletspro- duksjon i denne regionen før. I november 2015 ble det feiret med kake i...

Tømmerprisene fortsetter å stige

Fra juli til august gjorde tømmerprisene et skikkelig hopp oppover for alle de fire hovedsortimentene. Det er ikke uvanlig at sagtømmerprisen øker fra juli til...

Allskog etablerer eget driftsapparat

Allskog bygger nå opp driftsapparat i egen regi og søker etter maskinførere. Av en kortfattet melding på Allskogs nettside framgår det at datterselskapet Allskog Entreprenør...

Arbeider politisk med vernesaken i Nordland

Det arbeides nå med å få opp kunnskapen og forståelsen for hva konsekvensene av ytterligere skogvern i Nordland betyr for fylket. Og fylkesråd for...

Ikke skvis ut den lille industrien vi har

Regjeringen vil ha økt avvirkning og mer innenlands verdiskapning. Og nye arbeids- plasser i størrelsesorden med et nytt Statoil, eller Equinor som det nå...

Provosert av forespørsel om frivillig vern

Privat skogvern Sagbruk strupes for råstoff Staten foreslår at eierne også kan verne egen skog frivillig Helgeland: Lokale Susendal Sagbruk sliter med tømmertilgangen fra Statskog...

Moelven investerer: Ny energieffektiv pelletsfabrikk på Sokna

Moelven Industrier skal bygge en ny pelletsfabrikk og et nytt bioenergianlegg på Sokna. Det skal investeres totalt 270 millioner kroner og Enova støtter prosjektet...

Vesterålen: Nærmere et lokalt sitka-sagbruk?

  Det har lenge vært et ønske fra skogbrukshold om lokal foredling av sagtømmeret i Lofoten og Vesterålen. Og nå er det nærmere enn noen...

Sitka og lutz – god kvalitet og tallrike bruksområder

Sitkagran brukes til å bygge både fly, båter og ski. Stikkord er ekstraordinær styrke og elastisitet, kombinert med lav vekt. Lutz har liknende egenskaper. På...

Tømmerprisene fortsetter å stige

Fra juli til august gjorde tømmerprisene et skikkelig hopp oppover for alle de fire hovedsortimentene. Det er ikke uvanlig at sagtømmerprisen øker fra juli til...

Skogvern: Flinkere enn vi tror

Målet er 10 % skogvern Verner i praksis 30 % gjennom restriksjoner Nibio har sett på hva som faktisk tas av hensyn i norske skoger. Direkte...

Stafettpinne: Investeringer kan gå til utlandet

Norske Skog: Svakere norske resultater Investeringer kan gå til utlandet. Rammevilkårene avgjør Forenkle, forbedre og harmonisere De norske fabrikkene har hele tiden gått godt, men nå...

Kommentar: Muligheter i det fantastiske virkesmarkedet

Unike muligheter for både skogeiere og skogsentreprenører kan oppstå når vanskelige driftsforhold faller sammen med en rødglødende høykonjunktur for skogindustrien, som går for fullt...

Senter for planteforedling Midt-Norge åpnet

Nye foredlingssentre åpner for mer effektive metoder i skogplanteforedlingen. Et av myndighetenes tiltak for å nå målet om reduksjon av klimagassutslippene med 15 til 17...

Grov ryddesag til grei pris

Ryddesager er jevnt over ganske like. Hvilken vi velger avhenger av bruken, kostnaden og hvor forhandler holder til. Det sier Norsk Skogbruks ryddesagpanel på Skedsmo....

Ryddesag: Ny «tuning» fra Husqvarna

Autotune regulerer forholdet mellom drivstoff og luft i de nye ryddesagene fra Husqvarna. – Selv med skifte av drivstoff «tunes» dette nå automatisk på...

Über KortreistVed

Hvordan regulere og effektivisere et uryddig og grå-svart marked som vednæringen? Lag en App. Det var idéen til gründer Trond Fjørtoft for tre år...
Annonse