Uavklart om tømmerterminalen på Lierstranda

  Lier kommune har vedtatt og fått godkjent en kommuneplan der industriområdet på Lierstranda omreguleres til bolig, den såkalte Fjordbyen. Men en samlet skognæring kjemper,...

Ny fremmedartliste med konsekvenser for skogbruket

Svartelista er nå omdøpt til fremmedartlista, men noen positive konsekvenser for skogbruket får dette ikke. Sitka, lutz er fortsatt «fremmede» og under kategorien «svært...

Entreprenører skoleres i skogbrannfare

Maskinførere kan spille en viktig rolle i forbindelse med skogbrann – både ved å forebygge at den oppstår, ved å oppdage skogbrann og ved...

Tiurleiken flyttet inn i granskogen

Olav Haugse i Granvin har skjøttet tiurleik­ en på eiendommen sin etter boka i et halvt århundre. Men i områdene rundt har han plantet...

Hogstfeltene på Vestlandet Bare drøyt halvparten forynges

Bare på litt over halvparten av de avvirkede arealene i fylkene Rogaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal er foryngelsesplikten oppfylt tre år...

Entreprenører snur døgnet når det er skogbrannfare

Christoffer Vestli og Tobias Teigberget har sluppet å flytte hogsten de var i gang med da skogbrannfareindeksen begynte å lyse ildrødt, men har tatt...

Uavklart om tømmerterminalen på Lierstranda

Lier kommune har vedtatt og fått godkjent en kommuneplan der industriområdet på Lierstranda omreguleres til bolig, den såkalte Fjordbyen. Men en samlet skognæring kjemper,...

Portrett: WWFs nye Bård Vegar Solhjell ønsker dialog

Den nye generalsekretæren i WWF mener skogens brukere, både de som ser skogen som en arena for friluftsliv, for naturinteresse eller for næring, i...

Ufrivillig skogvern i Tjåga

Naturvernere kartlegger skog uten å varsle grunneier. Skogeiere føler vernepress. Regjeringen har vedtatt 10 % skogvern – basert på frivillighet. I fjor traff Kjell Aasland...

Har det skjedd noe i skogbransjen på 17 år?

Partner og daglig leder i konsulentfirmaet Menon Economics Erik W. Jacobsen skrev i 2001 oppgave på BI om utfordringene og anbefalinger for verdiskapning i...

Ny kalkulator synliggjør lønnsomheten i skogkultur

 Lurer man på hvor lønnsomt et skogkulturtiltak i et bestemt bestand egentlig er, eller hvilket skogkulturtiltak man skal prioritere å få gjort, finnes det...

Hogst og skogbehandling av tiurleiker

Etter at Norsk PEFC Skogstandard ble revidert har hogst av tiurleiker igjen blitt et diskusjonstema i tolkningen av skogbrukets miljøsertifisering. Hvor viktig er dagområdene for...

Professorene i utakt med næringen

Nytt sagtømmereglement vil endre skogeiers potensiale for inntjening og dermed økt fokus på skogskjøtsel. TEKST: HÅKON BAKKEN, MARKEDSSJEF GLOMMEN SKOG Forskning er vel og bra –...

Stafettpinnen: Sett tømmeret i arbeid

Vår industrihistorie er for stolt og våre muligheter framover er for store til at vi skal bli en råvareeksportør. Vi må foredle. Vi må...

Skogeiernes interesser – nøkkelen til industriutvikling!

Etterspørselen etter tre – og skogbaserte produkter er sterkt økende som følge av samfunnets klima og miljømål, og et resultat av næringens innsats for...

Biodrivstoff: Norge i teten

Det er i transportsektoren den store klimagevinsten kan hentes. Og til tross for økt elektrifisering, er biodrivstoff en viktig del av løsningen på verdensbasis....

Tømmerpriser: Avvirkningen holder seg oppe

I april ble det i følge tall fra SkogData målt inn 877 000 kubikkmeter tømmer. I løpet av årets fire første måneder er det...

Sitka i Norge: Uenighet om spredning

Flere fremmede treslag kom på på Artsdatabankens svarteliste i 2012. Sitkagran fikk den høyeste risikovurderingen SE (svært høy risiko), på grunn av spredningsevnen. Men...

Sitka og norsk gran langs kysten: Når hensikten helliger middelet

Klima- og miljøminister Ola Elvestuens ønske om å få utredet forbud mot fremmede treslag har utløst betydelig aktivitet fra miljøsiden og en del selsomme...

Sitka i Norge: Minst utbredelse, strengest lovgivning

I en europeisk kartlegging av såkalte non-native tree species (NNTS) framgår det at Norge er blant de landene med minst andel slike treslag. Samtidig...
Annonse