Skogbasert biodrivstoff – nye muligheter for norsk skogsektor?

«NY SERIE om skogsbasert biodrivstoff fra forskere ved NMBU» For å redusere klimagassutslippene i Norge må vi bruke mindre fossilt drivstoff i transportsektoren. Elektrifisering av...

Debatt: Mest effektiv er naturens karbonbinding

FNs klimapanel meiner at såkalla negative utslepp av CO2 no er heilt nødvendige for å hindra ein sterk auke i global oppvarming, og teknisk...

Stora Enso støtter igangkjøring av lærlingelag

– Vi står som garantist i perioden fram til dette laget kommer i full produksjon. Vi innser at vi som stor aktør på tømmermarkedet må...

Avvirkningen: – Rekorder for fall

Aldri før har det vært avvirket så mye tømmer her i landet som i 2018. Over 11 millioner kubikkmeter ble i følge tall fra...

Karbonkretsløpets ukjente irrganger

Hvor mye karbon er det i skogsjorda? Kommer det fra dødt plantemateriale som brytes ned, eller «pumpes» det ned i bakken via trærnes rot-...

Jordkarbon – Hva vet vi om akkumulering, nedbryting og utslipp?

  – Jord er fantastisk! Janne Kjønaas er entusiastisk på vegne av det som finnes under oss. De biologiske og kjemiske prosessene som foregår i...

Portrett: Trude Myhre vil snakke mer utenfor spaltene

Skogsbiolog Trude Myhre er blitt en profilert miljøforkjemper for skogen. Hun er ofte i ulike medier med sine sterke meninger, gjerne i synlige feltreportasjer....

Massivtrestandarder må på plass

«Alle» vil ha massivtre, men mangel på såkalte preaksepterte løsninger og standarder gjør det fortsatt dyrere enn å bygge i betong, erfarer Veidekke. Arthur...

Løper elektrifiseringen fra biodrivstoff?

Vi vet at de elektriske personbilene tar markedsandeler, men «alle» sier at «tungtransport, luft- og skipsfart vil trenge biodrivstoff». Samtidig kommer stadige nyheter om...

Kommentar: Mjøsen og Glommen – vil historen gjenta seg?

Det understrekes både fra Mjøsen og Glommen at de tillitsvalgte har gitt grønt lys for å fortsette fusjonsforhandlingene. Like fullt bringer den noe nedkjølte...

Men AT Skog og Vestskog holder tempoet

Etter et felles styremøte 8. januar rapporterer AT Skog og Vestskog at fusjonsprosessen går sin gang. Opplegget er at en formell styrebehandling skjer 12....

Glommen og Mjøsen bremser ned

Etter klare signaler fra de tillitsvalgte og engasjerte skogeiere har styrene i Glommen og Mjøsen funnet ut at den opprinnelige tidsplanen for fusjon ble...

Veidekke sammenlikner massivtre og betong

Veidekke har vært tidlig ute med å bygge i massivtre. Det har gitt dem mye erfaring på området, særlig på studentbygg. Nå har de...

Splitkon har produsert sine første elementer

Ved årsskiftet kan Splitkon vise fram de første store massivtre-elementene produsert ved den nye fabrikken på Åmot. Planen er å produsere 12.000 m3 elementer...

Vi trenger skogressursene!

Mennesket må ikke overdrive troen på sin evne til å påvirke utviklingstrekkene i naturen i så stor grad at «føre var-prinsippet» trumfer det meste....

Ny giv i Velg Skog

Etter en liten dødperiode har Velg Skog nå fått på plass et mer permanent opplegg. Jørn Lileng er ansatt i fast stilling som daglig...

Flis direkte på fôrbrettet

Produksjon av fôr basert på trevirke vies stor oppmerksomhet. Årets dårlige grasavlinger har fått forskerne på Ås til også å prøve den enkleste løsningen. Årets...

Glommen Technology vil lage kraftfôr av flis

Kan snart bestemme seg Glommens planer om å bygge en fabrikk som videreforedler trevirke til næringsmiddel for drøvtyggere kan nærme seg kommersialisering. – Investeringsbeslutningen er...

Landets største juletreprodusent

Vestfold Juletre as er et selskap som driver profesjonell produksjon av juletrær for engrosmarkedet og som i år har levert rundt 30 000 trær....

AT Skog og Vestskog vurderer felles framtid

Det er ikke bare Glommen og Mjøsen som går med planer om å slå seg sammen. I slutten av november gikk AT Skog og...
Annonse