Hogstmaskinen som skogtaksator

Nå kan hogstmaskinene endelig stedfeste trærne de avvirker. Nøyaktig posisjonering av trærne gjør hogstmaskinen mer fullverdig som taksator, noe som åpner for nye muligheter...

Skogbruk: Nye muligheter for klassifisering av bæreevne

Med kortere vinter og lengre perioder med redusert bæreevne er det blitt mer utfordrende å holde jevn tømmerleveranse over året. En enkel klassifisering av...

Store forskjeller i markedet for skogsmaskiner i Finland og Sverige

  I Sverige blir alle lassbærere registrert i landets kjøretøyregister. Det samme gjelder Finland, og der blir også hogstmaskinene registrert. Dette gir grunnlag for å...

John Deere: De minste hogstmaskinene nå i G-serien

John Deere Forestry viste sine to nyeste hogstmaskinmodeller, 1070G og 1170G, for pressen i de nord-tyske skoger like før påske. Maskinene ble lansert sist...

Norge må kompenseres maksimalt ved felles gjennomføring av EUs klimaforpliktelser

Det mener Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) i fellesskap i et brev til Klima- og Miljøminister Ola Elvestuen nylig. LO og NHO...

Biodrivstoff 2030 – vil redusere utslipp i tungtransporten

En rekke sentrale selskaper og organisasjoner går nå sammen for reduserte utslipp i transportsektoren, gjennom prosjektet «Biodrivstoff 2030» som skal fremme utviklingen av og markedet...

«Biodrivstoff – en avgjørende klimaløsning»?

Dette er overskrifta i ein artikkel i Norsk Skogbruk Nr.2/2018, skriven av Martin Kristiansen, leiar av NOBIO. Eg stiller her nokre kritiske spørsmål til...

Ny start for Norske Skog – Oceanwood overtar

Så kom endelig bekreftelsen på at investeringsselskapet Oceanwood kjøper Norske Skog AS med alle de sju fabrikkene. Kjøpesummen er oppgitt til 235 millioner euro. –...

Biodrivstoff – går regnestykket opp?

Biodrivstoff blir fremmet som et viktig bidrag til å redusere våre CO2-utslipp fra transportsektoren. Flere aktører satser friskt med planer om demo-produksjonsanlegg og politikerne...

Skogeierne inn i Norske Skog?

Skogeierne inn i Norske Skog? På Glommens årsmøte etterlyste Sven Ombudstvedt skogeierne i en mer aktiv rolle i Norske Skog-prosessen. Leder av skogeiernes investeringsinstrument Norsk...

Sitkagran: Høy produksjon, mye sagtømmer

Det er ikke bare i vekstfasen at sitkagrana gir høy produksjon. Skogsentreprenør Martin Braanaas har avvirket sitka med hogstmaskin i nesten hele vinter og...

Manglende samarbeidsevne hemmer skog- og trenæringens utvikling

Skognæringen kan absolutt få til en vellykket klynge, men det krever bedre samarbeid. Et naturlig lokomotiv i næringen kan være Moelven, men her kan...

Utflating i tømmerprisene

Ingenting vokser inn i himmelen, heter det. Prisøkningen på tømmer har i hvert fall tatt en pause i mars, om vi ser hele landet...

Skjerpet konkurranse i Mjøsen

Når det gjelder tømmerhandel har Mjøsen Skog tradisjonelt ligget som en fredelig øy i et opprørt hav, andelslaget har i liten grad blitt utfordret...

En vanskelig jobb

Erik Lahnsteins kjappe avgang 10. april føyer seg faktisk inn i en tradisjon. Heller ikke hans tre siste forgjengere forlot Skogeierforbundets direktørkontor frivillig. Skogeierforbundet har...

– En har mange oppgaver som leder

Erik Lahnstein gikk på dagen da han ble kastet fra direktørstillingen i Norges Skogeierforbund, 10. april. Men styreleder i Skogeierforbundet Olav Veum, hevder de...

Maskinhistorie: Igland – et vinsjeventyr i Grimstad

Industribyggeren og teknikeren Per Igland fra Grimstad (1921-2014) satte dype spor etter seg i norske skoger. Igland ble en viktig del av historien om...

Hvor mye karbon kan skogen din binde?

Det finnes kalkulatorer for å beregne det meste, så også karbonbinding i skog. Vi har fått tre skogeiere til å prøve ut Skogselskapets kalkulator. Les...

Skogens karbonregnskap: Forklarte «uforklarlig» påstand

Bioenergiens tilhengere og skeptikere barker stadig sammen i debatter om karbonbinding og klimaeffekt. På Viken Skogs klimaseminar på Skedsmo før påske prøvde forsker Per...

Sitka: Lønnsom, men upopulær

Sitkagrana har ikke mange venner. Men tømmerkjøpernes interesse for det utskjelte treslaget er økende. Og ingen norske treslag kan vise til samme arealnetto –...
Annonse