Vil holde samvirkeprinsippene i hevd

Som styreleder både i AT Skog og Skogeierforbundet gikk Olav Veum i sin årsmøtetale grundig inn på situasjonen i skogeiersamvirket. Han sa blant annet dette:

Skogeierne klager ikke

KOMMENTAR: Tømmeraktørenes dårlige resultater i 2015 avstedkom ikke mange reprimander på årsmøtene i andelslagene, ei heller i Norskog. Årsaken er trolig at pengene stort sett har havnet i skogeiernes lommer.

Prisnedgang i både Norge og Sverige i 1. kvartal

Sagtømmerprisene har vist en nedadgående trend i Norge siden høsten 2014. I Sverige har kurven pekt den andre veien. Etter nyttår har imidlertid også det svenske sagtømmeret falt i pris.

 

Ulv på Løvebakken

DEBATT: Som lyn fra klar himmel ble et utvalg av Stortingets partier plutselig enige om et ulveforlik. Underlig nok skjer dette bare noen dager før de som kjenner ulveproblemet på kroppen skal til høring hos Næringskomiteen på Stortinget. Hos NIBIO ligger samtidig en rykende fersk utredning av konsekvenser av ulven for landbruket uten at den har blitt publisert. Fakta skal åpenbart ikke få ødelegge en god politisk diskusjon.  

– Må prestere bedre hvis vi skal overleve

Styreleder og for tiden daglig leder Eiliv Due i Allskog gjorde i sin årsmøtetale ingen forsøk på å skjønnmale situasjonen for verdens lengste andelslag. Men årsmøtet tydet på at han var nokså alene om sin kriseforståelse.

Tertiarsak1

Norske Skog uten revisor

Det er ikke ofte revisor spiller hovedrollen på børsnoterte selskaper generalforsamling. Men det skjedde hos Norske Skog 25. mai, da Eirik Tandrevold frarådet godkjenning av årsregnskapet og stilte spørsmål ved grunnlaget for videre drift.

– Vikens driftsresultat i år må være i pluss

– I 2015 har vi fått motoren på plass, i 2016 skal den justeres og trimmes. Slik beskrev styreleder Olav Breivik situasjonen i Viken Skog, etter et år der tømmerkvantumet steg til gamle høyder, men der driftsunderskuddet ble på 40 millioner kroner.

Regnskog- og kystministeren

– Vi ønsker økt avvirkning av skog og samtidig ha større klimapolitiske ambisjoner i forvaltningen av den. Under forutsetning av styrkede miljøhensyn. Globalt vil jo skogen representere omkring 25% av klimaløsningen.

Plant skog på gjengroingsarealene!

DEBATT: Vi har 10 millioner dekar uskjøttet gjengroingsmark. – Plant kulturskog på disse arealene. Det vil gi 7-9 millioner kubikkmeter mer trevirke årlig som binder 12-14 millioner tonn CO2. Et bra klimatiltak, mener åtte av våre tidligere fylkesskogsjefer.

Abonner på Norsk Skogbruk

Leder: Vern og bruk av skogen:

Rapporten «Vern eller bruk av skog som klimatiltak» bekrefter det skognæringen lenge har hevdet; aktiv bruk av skogen for å binde karbon i produkter som erstatter fossilt materiale, er bedre enn et karbonlager i kraft av skogvern. Rapporten baserer seg på FN klimapanels konklusjoner som lenge har hevdet at skog er en viktig del av klimaløsningen. Hyggelig at vi endelig har klart å oversette dette til norsk.

 

Les mer
Signatur

Les i dette nummeret:

  • Vern anbefales ikke som klimatiltak
  • Reåpning av Numedalsbanen
  • Skogeierorganisasjonenes årsmøter
  • Program Skog og Tre 2016

 

Norsk Skogbruk nr. 5 er nå på veg til din postkasse. I neste nummer kan du lese mange spennende saker. Smakebiter ligger allerede på vår nettside.

 

 

Nyhetsbrev:

Meld deg på Norsk Skogbruks nyhetsbrev:

Andre medier:

Kontakt

Norsk Skogbruk
Wergelandsveien 23B,
0167 OSLO

Telefon: 23 36 58 50
Telefaks: 23 60 41 89

E-post: post @ norsk-skogbruk.no »
Redaktør: Line Venn

Finn oss i kart

Lukk kart