Bedre aptering med nytt hjelpemiddel

DATAPROGRAM: Terje Stubberud og Mikael Fønhus i Skogkurs vil få opp igjen kunnskapen og bevisstheten om apteringen og hvor mye den har å si for verdien av det produ- serte virket. Nå lanse- rer de dataprogrammet Virkesverdi som kan installeres både på kontor-PCer og ute i hogstmaskiner.

Skogkurs presenterte sitt nye program for apteringsoppfølging, Virkesverdi, på Hurdagene.

«Du blir målt på pluss minus 3 kroner i driftspris, men ikke på de 20-50 kronene du kan ha kappet vekk.»

Les hele saken i Norsk Skogbruk nr. 10

SHARE