Kina drar fornybar-verden

Klimaskifte i Kina: Amerikansk-kinesiske Peggy Liu viste overbevisende frem Kinas fornybarplan for det grønne skiftet. At Kina nå står for utflatingen av klimagassutslippene i verden, gjorde henne ikke mindre overbevisende. De bare gjør det.
Klimaskifte i Kina: Amerikansk-kinesiske Peggy Liu viste overbevisende frem Kinas fornybarplan for det grønne skiftet. At Kina nå står for utflatingen av klimagassutslippene i verden, gjorde henne ikke mindre overbevisende. De bare gjør det.

Konklusjonene til utenlands-delegasjonen var klar: Kina setter standarden, olje er risky business og Afrika vil gjøre leapfrogs – sannsynligvis med hjelp fra Kina.

Peggy Liu fra Kina seilte inn på scenen og tok alle med storm. Ei flott og veltalende dame med en stemningsrapport fra dagens Kina, som viste hvordan det enorme landet anerkjenner klimaproblemet og nå ruller ut en rekke fornybar-prosjekter. Blant annet en storstilt høyhastighets jernbanesatsing mellom Kinas store byer. Og det politiske systemet (som nå besittes av vitenskapsfolk og ingeniører) sørger for å få «ting gjort», med andreord: Full fart i omstillingen. En studie fra University of East Anglia viser også nå at klimagassutslippet på verdensbasis nå står på stedet hvil, etter tiår med rask økning. Det skal være på grunn av Kinas innsats.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 12.

SHARE