Biodrivstoff på svenske kjøretøy kommer i liten grad fra skogen

SunPine
SunPine er en av få svenske biodrivstoffprodusenter som bruker råstoff fra skogen. Ved deres anlegg i Piteå gjøres tallolje om til råtalldiesel.

I følge Svebio er Sverige det landet med høyest andel biodrivstoff i transportsektoren i Europa. Men bare en tredjedel av det produseres innenlands. Og lite av det er basert på trevirke.

Les mer om norsk og svensk biodrivstoff i Norsk Skogbruk nr 1.

SHARE