Pessimist på vegne av Troms-skogbruket

Aadne Olsrud
Aadne Olsrud har drevet med skog- bruk hele sitt voksne liv, men aldri opplevd markedet så dårlig som nå. Salten Verks økte flisbruk og satsing på turisme er blitt Olsruds løsning i et Tromsskogbruk som ikke fungerer. har drevet med skog- bruk hele sitt voksne liv, men aldri opplevd markedet så dårlig som nå. Salten Verks økte flisbruk og satsing på turisme er blitt Olsruds løsning i et Tromsskogbruk som ikke fungerer.

Aadne Olsrud ser for tiden mørkt på Tromsskogbrukets framtid. Han mener tiltak for å fremme avsetningen på bjørkevirket i Troms må til for å redde den lokale nærings­ virksomheten. I dag driver han i Salten i Nordland og utvikler flere ben å stå på.

Aadne Olsrud holder til i Tamokdalen i Indre Troms og har drevet som skogsentre­ prenør i 15 år. Olsrud Skogsdrift AS har lenge vært den største skogsmaskinentre­ prenøren nord for Saltfjellet, med mekani­ sert avvirking både med tradisjonelle skogs­ maskiner og gravemaskin med klipp for biovirke. Lassbærermontert Bruks trom­ melflishugger med sidetippcontainer har vært en viktig del av virksomheten siden like etter oppstarten. For fem år siden så

Olsrud lyst på framtida for skogbruket i området og økte aktiviteten fra ett til to driftslag. Siden har det vært stridt.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 1.

SHARE