Skogsveger som turveger i Balsfjord

0
Skogsbilveger som turveger - Troms
Skogsbilveger som turveger - Troms

Troms: I Balsfjord har skogbrukssjef Gunnar Kvaal gjennomført prosjektet Skogsveger som turveger. Det har bevisstgjort flere om betydningen skogsvegene våre har for turgåerne.

Med friluftsmidler fra LMD i friluftslivets år i fjor, ble prosjektet Skogsveger som tur­ veger startet opp. Mange skogsveger i Bals­ fjord har stor betydning for turgåere, og dette ville Kvaal belyse.

– NIBIO har forsket og funnet ut at halvpar­ ten av alle turer i Norge foretas på skogsbil­ veger. Det var et godt utgangspunkt. Det dreier seg om ski, sykling, ridning og turgå­ ing, forteller Kvaal.

I Balsfjord kommune er det 450 km skogs­ bilveg ( i klasse fra 3 til 7, både traktorveger og bilveger) fordelt på 250 veger som utgjør et godt nettverk av turløyper og tilgang til friluftsområder. Gunnar Kvaal fikk 25 veg­ stubber med i prosjektet (etter 70 henven­ delser). På disse undersøkte man blant annet parkeringsmulighetene, tilgjengelig­ heten (om det var bom eller stengt noe sted) mulige attraksjoner og kulturminner i området, aktuelle turmål og rett og slett

bruken. – Med en spørreundersøkelse fikk vi kartlagt bruken. Friluftsloven gir folk rett til å bruke vegene og disse gir jo fantastisk atkomst til fjell og skogområder, med flott friluftsopplevelse som jo er en økende akti­ vitet i Troms, understreker Kvaal. Han ser opplevelsessentre for turister vokse frem og hvordan terrengsykling og randoneé­skikjør­ ing har tatt av i distriktet siste 5 årene. – For eksempel ligger Lyngsfjord Adventure like ved en gammel skogsveg som gir adkomst til aktivitetssenteret, sier han.

Prosjektet har kartlagt og belyst bruken i kommunen, forbedringspotensialet på eksisterende veger mhp parkeringsmulig­ heter, åpning av bommer osv. Og dessuten vist behovet for enkelte for nye vegtraseer. Kvaal syns prosjektet har gitt nødvendig bevisstgjøring om denne flerbruken og anerkjent skogsvegenes betydning for friluftslivet.

SHARE

LEAVE A REPLY