Mange gode ord i Stortinget

Line H Hjemdal mange gode ord
Line H Hjemdal - Mange gode ord i stortinget

Totalt overskygget av ulvedebatten som utspant seg timene før, ble Skogbruksmeldingen behandlet i Stortinget 31. januar. Debatten avdekket en høy grad av enighet i nasjonalforsamlingen om at skogbruket er viktig og bør stelles pent med.

Les mer om hva politkerne mente om skogbruksmeldingen i Norsk Skogbruk nr 2

SHARE