Treforedlingsindustrien vil doble verdiskapningen innen 2050…

Mot et fornybart 2050: Ola Elvestuen (V) og Geir Pollestad (Sp) mottok Treforedlingsindustriens Veikart 17. Januar. Fra Carsten Dybevig som er styreleder i TFB (og kommunikasjonsdirektør i Norske skog). «Grønn vekst gjennom innovasjon og fornybare råvarer».
Mot et fornybart 2050: Ola Elvestuen (V) og Geir Pollestad (Sp) mottok Treforedlingsindustriens Veikart 17. Januar. Fra Carsten Dybevig som er styreleder i TFB (og kommunikasjonsdirektør i Norske skog). «Grønn vekst gjennom innovasjon og fornybare råvarer».

… – men «bare» øke hogsten til 15 millioner m3I et nytt «Veikart» til politikerne viser treforedlingsindustrien ambisjoner om å doble verdiskapningen innen 2050, basert på bare 1,5 gang råstofføkning. Regnestykket legger altså et årlig tømmeruttak på 15 millioner m3 til grunn. Så er også visjonen: «grønn vekst gjennom innovasjon». Målet er å optimalisere bruken av råstoffet.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 2

SHARE