Klar resultatforbedring hos tømmeraktørene

Stor hogstaktivitet og utbytte på Moelvenaksjene gjør at skogeierandelslagene leverer langt bedre årsresultater for 2016 enn året før. Også Nortømmer kommer ut med overskudd. Men Viken Skog – nå den klart største tømmeraktøren – sliter fortsatt med å levere positivt driftsresultat.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 3

SHARE