Portrettet: Arne Jebsen – Industribyggeren

Arne Jebsen, Hunton.

Det skorter ikke på ideer og initiativer til ny treforbrukende industri her til lands, men det er svært langt mellom reelle investeringer. Arne Lange Jebsen er imidlertid sentral i etableringen av ikke mindre enn to nye fabrikker på Østlandet.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 3

SHARE