Sæteråsen Sag & Høvleri vil utvide med sitkagransagbruk i nord

Denne saga har vært med Sæteråsen Sag siden 1997 og tjent effektivt og godt hele vegen. «Sagfører» Krzysztof Kaszuba er like trofast og har vært med de siste 5 årene. Stabilitet er en del av suksessoppskriften, tror sagbrukseierene. Foto Line Venn

I dag skjærer Sæteråsen sag ca. 800 m3 på sitt småsagbruk i Harstad. Men med de tre nordligste fylkene som nedslagsfelt tror eiere Arild Kulseng-Hansen og Torgeir Hjalte det er rom for å utvide, og går med konkrete planer. Nå vil de også skjære sitkagran.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 3

SHARE