Høy innmåling i årets to første måneder

Avvirkningen i 2016 var den nest høyeste her i landet noen sinne, og begynnelsen på 2017 er også preget av svært høy aktivitet i skogen.

I januar og februar er det målt inn 1,8 millioner kubikkmeter tømmer på landsbasis. Tømmerprisene har også økt litt.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 3

SHARE