Øker virkesforbruket med 2,3 millioner m3

Mats Sandgren, direktør i SCA Skog vil øke avvirkningen i egne skoger fra 4,2 til 5,8 millioner m3 i løpet av dette århundret. Men konsernet må likevel øke sitt virkeskjøp kraftig når celluloseproduksjonen ved Östrand dobles fra sommeren 2018.

Utvidelsen av celluloseproduksjonen ved Östrand i Timrå nord for Sundsvall er med sin kostnadsramme på 7,8 milliarder SEK en av de største industriinvesteringene i Sverige noensinne. Fabrikken vil øke sitt virkesforbruk fra 2,4 til 4,7 millioner kubikkmeter og Mats Sandgren, direktør i SCA Skog ser gjerne at en del av dette tømmeret kommer fra Norge.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 3

SHARE