Debatt: Mer laks og tømmer på jernbane i Kongsvinger

Samferdselsutvikling er næringsutvikling og transportkostnadene er betydelige i skogbruket. Da blir utviklingen av terminaler og jernbanetransporten i Kongsvingerområdet avgjørende, der Norsengaterminalen nå fremstår som en flaskehals for effektiv transport, mener Norskog i denne saken. Foto: Line Venn.

Regjeringen foreslår å bygge en ny tømmerterminal nord for Kongsvinger som erstatter Norsenga. Her er kapasiteten nå helt sprengt og Kongsvingerregionen er helt sentral for tømmertransporten i landets største skogfylker.

Tekst: Gaute Nøkleholm, Norskog

Les mer i Norsk Skogbruk nr 3

SHARE