Økt plantetetthet er bra for både klima og økonomi

ett planting kan være så mangt, og Gunnhild Søgaard i Nibio presiserte at det er grenser for hvor tett man bør plante. Men hun var helt klar på at det bør plantes tettere enn det har vært gjort til nå. Fot Astri Køvstad

Da det i fjor ble innført tilskudd til tettere planting, var det fordi det vil øke skogens binding av karbon fra atmosfæren. Men det vil også føre til mer optimal skogproduksjon. For norske skogeiere har plantet alt for glissent de senere årene.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 4.

SHARE