Neste: Følger utviklingen, men ingen konkrete «skogplaner»

VIL UTVIDE: Simo Honkanen forteller at Neste ser på alle typer mulige fornybare råstoff til å utvide sin lønnsomme produksjon av avansert biodrivstoff. Foto Line Venn

Etter at samarbeidet med StoraEnso om å finne en biodrivstoffløsning med råstoff fra skogen strandet for omkring fem år siden, har Neste hatt øynene på råstoff fra mat- og kjemisk industri. Men de holder fortsatt øye med skogsektoren.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 4.

SHARE