Storebror ser deg, også i hogstmaskinen

Maskinførerne kan bli utsatt for overvåkning. Men om det ikke er avtalt at tidsdata skal leveres, kan tidsregistreringen i dataprogrammene godt slås av. Foto Astri Køvstad

Datasystemene i hogstmaskinene samler inn store mengder data både om skogen som blir hogd og om jobben som blir gjort. Her gjelder det å holde tunga rett i munnen for de som skal håndtere dataene.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 4.

SHARE