Alternativ vei til fagbrevet

11 av de 13 deltakerne på årets kurs flankert av Trygve Øvergård (tv) og Mikael Fønhus fra Skogkurs. Fot Astri Køvstad

Enten du har hoppet rett inn i skogsmaskina uten å ta fagbrev, eller du er en lærling som har valgt andre fag enn skogfaget i VG1 og VG2, får du nå muligheten til å ta fagbrev som skogsoperatør.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 4.

SHARE