Kartlegger hva skogbransjen kan gjøre

Styreleder i Norges Skogeierforbund og i AT Skog, Olav Veum. Foto Line Venn

Skogeierforbundet har hatt møter både internt og med Norske Skog og Næringsminister Monika Mæland angående utviklingen i treforedlingsgiganten. Man ønsker ikke foregripe begivenhetenes gang, men være forberedt og kartlegge mulighetene.

Styreleder i Skogeierforbundet og i AT Skog som er en av de tre andelslagene som fortsatt eier aksjer i Norske Skog, Olav Veum, understreker at selskapet naturligvis selv må håndtere situasjonen de er inne i, og finne en løsning på gjeldsproblemene for å kunne gå videre, og heier først og fremst på det. Men han mener også at betydningen av at selskapet overlever er stor for skognæringen og derfor er det viktig å forberede seg på mulige utfall. – Norske Skog representerer halvparten av levert massevirkevolum innenlands og påvirker dermed hele verdikjeden. Hva som skjer med papirgiganten får betydning både for skogeierne og sagbrukene, økonomisk og strategisk, påpeker han.

SHARE