Et spesielt år i Glommen

Den nye direktøren i Glommen, Gudmund Nordtun, vil jobbe med å finne nye veier til å sikre avsetningen og optimalisere prisene for medlemmene. – Andelseier- tilskuddet var virkningsfullt da det kom, men nå har markedene tilpasset seg og den ordningen er gått ut på dato, mente han. Foto Astri Kløvstad

Glommen Skog har lagt bak seg et spesielt år. På årsmøtet ble driften presentert av ny direktør og en ny styreleder ble valgt. Når medlemsmassen de siste to årene også har blitt utvidet med skogeiere fra Havass, er Glommen-årsmøtet knapt til å kjenne igjen.

Disponent Helge Urstrømmens plutselige bortgang i fjor sommer og styreleder Egil Magnar Stubsjøens sykemelding på nyåret i år, gjorde at begge lederposisjonene måtte bemannes på nytt. Stubsjøen er nå på bena igjen og snart 100 prosent friskmeldt, men har fått klar beskjed om å trappe ned på aktiviteten, og har derfor frasagt seg gjenvalg. Han var likevel på plass på årsmøtet og berømmet i sin tale de ansatte som hadde klart å holde hjulene i gang på en prisverdig måte.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 5.

SHARE