EV-prisen til skogforskningen

EV-PRISEN: NIBIOs divisjonsdirektør Bjørn Håvard Evjen (med diplomet) mottok årets skogpris på vegne av skogforskningen i Norge. Her sammen med representanter fra juryen: Fra venstre: Trygve Enger, Skogselskapet; Haaken Eric Mathiesen, Eidsvold Værk; Ivar Ekanger, LMD og Ellen Alfsen fra Norges skogeierforbund. Erling Bergsaker (Norskog) som også er medlem av komitéen var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Roar Ree Kirkevold, Magasinet Skog.

– Det er mye snakk om kunnskapsbasert forvaltning. Er det viktig, spurte leder av komitéen for Eidsvold Værks Skogpris Ivar Ekanger fra Landbruks- og matdepartementet retorisk – Eller er det nytt? Det er vel ikke det. I 1916 ble Skgforsøksvesenet opprettet på Vestlandet, året etter ble det etablert på landsbasis med kontorer på Ås. Den norske skogforskningen har byttet navn mange ganger etter dette, men i dag heter det NiBio, sa Ekanger og konstaterte at Skog og Tre ikke hadde fungert uten skogforskningen. Han ønsket seg en skikkelig jubileumsmarkering på Ås til høsten, noe han ble lovet den 19 oktober. Divi- sjonsdirektør for skog- og utmarksforsk ning ved NiBio, Bjørn Håvard Evjen tok imot prisen på vegne av «forskningslaget» sitt. – Nå har jeg vært borddama til Ivar under hele middagen og han har påpekt at jeg ikke har publisert en eneste artikkel, lo Evjen og bedyret videre at han del- tar på arrangementer og i prosjekter for å formidle resultatene kollegaene publiserer. – Dette er en stor anerkjennelse for det arbeidet som er blitt utført av skogforsk- ningen de siste 100 årene. Og vi ønsker å fortsette dette gode arbeidet i samarbeid med næringen og myndighetene for økt kunnskap og kompetanse som grunnlag for økt verdiskaping i skogsektoren, lovet Evjen og takket for prisen som materialiserer seg både i diplomsform og som en pengegave.

SHARE