Foreløpig ingen løsning for Norske Skog

Sunn- møringen Lars P. S. Sperre har nå tatt plass i Norske Skogs direktørstol på Skøyen i Oslo.

Konsernsjef Lars Sperre la fram en «redningsplan» for Norske Skog bare fire uker etter at han tiltrådte. Den foreslåtte refinansieringen gikk blant annet ut på å konvertere usikrede obligasjonslån til aksjer. Men obligasjonseierne har hittil ikke godtatt forslaget og akseptfristen er forlenget til 12. juli.

Da Sperre tiltrådte i mai var han tydelig på atselskapet ikke vil klare å generere nok pen- ger til å betale obligasjonslånet på 290 millioner euro som forfaller i 2019 og varslet at han straks ville starte arbeidet med refi- nansiering. Og allerede 2. juni la Sperre fram en plan som innebærer at de som idag sitter med usikrede obligasjonslån – til sammen utgjør disse rundt 4 milliarder kroner – konverterer disse til aksjer til en verdi på rundt halvparten av lånenes pålydende. Forslaget innebærer at eierandelen til nåværende aksjonærer reduseres til rundt 1/10 av dagens.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 6

Les også: Tømmerleverandørenes ulike strategier

SHARE