Moelven Våler og Forestia: «Miniklyngen» på Braskereidfoss

Etter nye retningslinjer har Forestia nå bare råstoff for tre måneders produksjon på lager, forteller fabrikksjef Espen Svenneby. Ut og inn av området kjører 200 vogntog i døgnet, til fabrikken som preges av en blanding av hi- tech og vintage fra fabrikken ble satt opp på slutten av 60-tallet. Foto Line Venn

Norges største sagbruk Moelven Våler og sponplateprodusent Forestia er naboer på Braskereidfoss i Hedmark og tar ut synergier på det. Men mens Moelven Våler har kuttet ned på videreforedlingen, går Forestia andre vegen og beveger seg nærmere sluttproduktene. Begge er imidlertid svært eksportrettet.

Ide«riktigegamledager»,framtilsistpånitti-tallet, eideNorskeSkog begge bedriftene og utnyttet dermed synergiene av å kunne bruke biproduktene fra sagbruket til plateproduksjon. Så solgte Norske Skog etterhvert som kjent virksomhetene for å spesialisere seg på avispapirproduksjon. Moelven overtok sagbruket i 1999 og ByggMa kjøpte Forestias plateproduksjonslinje i 2006. Bedriftene fortetter imidlertid å ha nytte av hverandre og foredler til sammen 450.000 m3 virke, omtrent hver femte stokk fra hedmarksskogen. Samlet omsetter de to bedriftene i dag for omkring én milliard årlig. Men bedriftsstrategiene er altså ulike. Norsk Skogbruk har besøkt begge.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 6

SHARE