Moelven Våler: Fra høvling og fingerskjøt til ren skurlast

Moelven Våler har spesialisert seg på tørking og sortering av mindre tømmer. Her kjøres 2000 m3 gran med 15 cm toppmål i 115 meter pr minutt på saglinja. Foto Line Venn

 

Etter en nødvendig omlegging i 2009 har Norges største sagbruk gått fra både høvling og fingerskjøt til å bli et rent skurlastbruk med tørking og sortering som spesialområde. Og kapasiteten og resultatene har økt jevnt siden.

Sagbruket på Våler drev mer videreforedling før. Nå er man blitt en ren skurlast- leverandør.
– Vi hadde både høvling og fingerskjøting på Våler, men siden 2009 har vi spesialisert oss på skurlastproduksjon. Vi ligger i den beste geografien for tømmerfangst, og har vokst på å levere limtre, klednings- og konstruk- sjonskvaliteter, forteller produksjonsleder på Norges største sagbruk, Knut Henning Øiseth. Han kan fortelle at skurlasten nå høvles og fingerskjøtes på Moleven Woods bruk både i Norge og Sverige. Derimot er Moelven Våler spesialist på tørking. Mot vanlig fuktighetsgrad på 17-18%, tar Øiseth og co plank og bord ned i 10-12%. Markedet er limtreprodusenter.

Les mer i Norsk Skogb5ruk nr 6

SHARE