Bachelorutdanning med gründervri

Ole Bakmann jobber blant annet med kurset Næringsutvikling og økonomi, og med studentene som etablerer studentbedrift, og opplever at det er en spennende og moti- verende måte å jobbe på, både for ansatte og studenter. Foto Astri Kløvstad

Studenter som tar bachelorgrad i skogbruk eller utmarksforvaltning ved høgskolen i Innlandet, avdeling Evenstad, kan velge om utdannelsen skal være vitenskapelig rettet eller en fordypning i næringsutvikling.

Les mer om Ungt entreprenørskap og historiene til to studenter med günderidéer i Norsk Skogbruk nr 6

SHARE