Laftebygg på fire mål

Et av Norges største tømmerbygg er reist i Alvdal og huser to nye og topp moderne impregneringsanlegg. Foto: Ivar Thoresen, DMTAlvdal

 

Det nye industribygget til Alvdal Skurlag er bygget med veggelementer i heltre og er et av Norges største tømmerbygg. Her foregår både tradisjonell impregnering med kobbermiddel og såkalt Royal-impregnering, og dermed har bygget fått det majestetiske navnet Royal Alvdal Hall.

Bygget, som har et innvendig gulvareal på 4100 kvadratmeter, ble offisielt åpnet i slutten av april, to år etter at beslutningen om bygging ble tatt. Alvdal Skurlag er ikke lenger et sagbruk, saglinja her ble lagt ned i 2010. I dag er det høvling og overflatebehandling av trelast som er hovedgeskjeften. Veggelementene som bygget består av er likevel egenprodusert. De kommer fra bedriftens avdeling i Vingelen, den tidligere Materialbanken som i 2014 fusjonerte med Alvdal Skurlag.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 6

SHARE