NIVA: Nytt prosjekt om skoggjødsling og vann

SKOGGJØDSLING: Gjødsling i dag til 350 kr pr dekar gir 1000-1200 m3 ekstra om ti år og økt sagtømmer- og spesialtømmerandel. Og CO2- opptaket øker med minst 1000 kg dekaren, i følge Glommen Skog. Her gjødsles 600 dekar på Mørks eiendom i Spydeberg i juni. Foto Line Venn

Nitrogengjødsling kan ha konsekvenser for vannmiljøet. Nå skal NIVA undersøke hvordan klimatiltak i skogbruket kan få innvirkning på norske elver og innsjøer.

I 2014 ga Miljødirektoratet ut en rapport om målrettet gjødsling av skog som klimatiltak, i samarbeid med Statens landbruksforvalt­ ning og Norsk institutt for skog og landskap. Den anbefalte arealer for målrettet gjødsling gjennom en avveining mellom hensynet til klima, naturmangfold, vannmiljø og andre miljøverdier og næring.

Les mer i Norsk Skogbruk 7/8

SHARE