Prisreguleringen på skogeiendommer opphevet: – Større utbud av småeiendommer, etter hvert

22 9 - 2017 NOE HAR SKJEDD: Eksempel på eiendom som nå legges ut til salg for antatt markedsvei på 1,3 mill, men der tradisjonell nåverdiberegning ville gitt en pris på under en million.

Prisreguleringen på rene skogeiendommer ble opphevet 1. juli. Spørsmålet er om dette har hatt noen umiddelbar virkning på markedet.

Ketil Koppang er en ganske stor aktør innenfor omsetning av nærings- og landbrukseiendommer. Han forteller at utbudet av skogeiendommer foreløpig ikke har blitt særlig påvirket. – Slike prosesser tar litt tid, det er gjerne flere som må prate litt sammen før man bestemmer seg for å selge. Men vi har fått mange telefoner med spørsmål fra folk som er i prosessen.

Les mer i Norsk skogbruk nr 9-2017

SHARE