Mindre tømmer i Trøndelag og på Sørlandet også

Direktør ved Norske Skog Skogn Amund Saxrud har slunkne lagre, men kan produsere for fullt.

Norske Skog Skogn har hatt produksjonsstans til tider og Vafos pulp i Kragerø utsetter utvidelsesplaner, – alt på grunn virkesmangel. Også Huntonit merker økt etterspørsel etter flisa de bruker.

Direktør på Norske Skog Skogn, Amund Saxrud, har lave virkeslagre og til tider stans i produksjonen. Han ber om mer stabile tømmerleveranser fremover. – Vi har manglet omkring 5000 m3 i år, og i vår situasjon er det viktig å kunne gå for fullt når markedet er der. Vi mener det er en vinn-vinn situasjon at norske skogeiere leverer norsk virke til norsk industri og ut fra det jeg ser av pri- ser og marked er norsk industri konkurran- sedyktig, sier Saxrud. Han får alt virke som tas ut i Trøndelag, men ønsker at tømmer på båt sørfra kan ta veien til Trøndelag snarere enn ut av landet.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 10

SHARE