Sparket skognæringen på Skogforum på Honne

Hotellmagnat og byggherre av Mjøstårnet Arthur Buchardt på årets Skogforum på Honne. Foto Line Venn

– Dere er utrolig defensive, og forteller ikke verden hvem dere er og hva dere vil. Det gjør at vi på utsiden opplever skognæringa som introvert, konservativ og lite markedsorientert.

Det sa hotellmagnat Arthur Buchardt til en delvis provosert – delvis beskjemt skogforsamling på Norskogs Skogforum på Honne forrige uke. Med humoristiske sleivspark til hele næringen, fikk han fram det underliggende alvoret.
Buchardts anbefalinger er å bygge profiler som kan opptre i media med tydelige budskap. – For dere driver jo med aller beste samvittighet med et sunt, naturlig og klimavennlig materiale, understreket mannen bak verdens høyeste trehus, Mjøstårnet.

Les hele saken i neste Norsk Skogbruk

Les også andre saker fra Skogforum i neste nummer:

– Hvem eier dataene fra hogstmaskinen? Finnene har fordelt rettighetene mellom partene gjennom en utarbeidet avtale.

– Generasjonsskifte – ikke så enkelt. Halvor Westye – Egeberg forteller sin historie.

SHARE