Portugal: Tilbake til naturkork i vinflaskene

NY SKRUKORK AV KORK: Amorim har også utviklet et nytt skrusys- tem der flaskene har riller på inn- siden av flaksetuten, slik at en egen kork, også med riller, kan skrus ned i flasken. En ny skrukork av kork.

For ti år siden hadde plastkorker og skrukorker tatt over store deler av vinkorkmarkedet, særlig for billigvin. Så utviklet naturkorkprodusentene billigkork til billigvin, – i tillegg til en rekke andre korkprodukter. Og nå er kork­økonomien på skinner igjen. Det er viktig for Portugal, – verdens største korkprodusent.

Kork er barken på treet korkeik som bare lever i den vestlige delen av Middelhavet og Portugal står for 34% av verdens korkpro­duksjon. Produktet fra det verdifulle treet betyr derfor mye for landets økonomi, på linje med sko­produksjon og turisme. (Vik­tigst for Portugal er imidlertid bilproduksjo­nen for Volkswagen). Da er det lett å forstå at nedgangen i korkbruken mellom 2004 til 2011 skapte vanskeligheter for Portugal.

Fra 2011 og utover har imidlertid marke­det steget igjen, takket være de nye billig­korkene. Og nå lager man også skrukorker av kork.

«En vinkork binder 112 gram CO2, mens plast og aluminium representerer et utslipp.»

Les mer i Norsk Skogbruk nr 11.

SHARE