Nye kvalitetskrav til sagtømmer – kortsiktig gevinst med langsiktige konsekvenser

Forskerne ved NMBU er redde for at testingen på tømmer fra dagens skog og tidligere skogskjøtselpraksis ikke blir representa- tiv for fremtidens kvaliteter, dersom vi får en utvikling der skogeiere tilpasser skjøtselen til kvalitetskravene i det nye målereglementet. Foto: Line Venn

Nye kvalitetskrav til sagtømmer – kortsiktig gevinst med langsiktige konsekvenser

AV: OLAV HØIBØ, ANDERS Q. NYRUD OG GEIR I. VESTØL, ALLE PROFESSORER I TRETEKNOLOGI, NMBU

Viktige aktører jobber for å forenkle tømmermarkedet. Men hva er de langsiktige konsekvensene av de foreslåtte kvalitetskravene til sagtømmer av gran? NMBU-professorer frykter at de varslede endringene vil resultere i dårligere tømmerkvalitet og få store konsekvenser for norsk skogindustri.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 12.

SHARE