Bioenergidagene: Bredspektret biotreff

Landbruks- og mat- minister Jon Georg Dale ga uttrykk for at invitasjonen til å komme og åpne Bioenergidagen inneholdt et snev av pålegg. Men han påsto at han, når han først var der, gjerne skulle blitt lenger. Og han så ikke bort fra at han ville komme til- bake neste år.

Bioenergibransjen lever i beste velgående og har nok en gang vært samlet til Bioenergidager på Gardermoen.

Alt tyder på at bioenergibransjen nå er i ferd med å finne sin plass i det helhetlige energibildet her i landet. På Bioenergidagene var det ikke angstbiterske utfall mot sol- og vindkraft som preget debattene. De ulike fornybare energiformene har hver sine fortrinn og ulemper, og tar sine markeder etter det. Men selvfølgelig skulle man ønsket at strømprisen var høyere.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 12.

SHARE