«Skogbruket – den nye miljøbevegelsen»

TROVERDIGHET: Skognæringen må prøve å nå menneskene gjennom det som berører dem med et ærlig og enkelt budskap. Med det kan den bygge tillit, mener Sverker Johansson. Foto Line Venn

Journalisten, forstkandidaten og filmprodusenten Sverker Johansson mener det er mulig for skogbransjen å bygge miljøstempel som merkevare. Men det krever en ærlig bransje som legger ressurser i å bygge og fortjene troverdigheten, mener han.

Sverker Johansson har arbeidet med omdømmebygging for svensk skogbruk. Han driver blant annet et prosjekt i samarbeid med forskningsmiljøet ved SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) og lager filmer med faktabaserte budskap. En av filmene har til og med vunnet pris på lmfestivalen i Cannes. Johansson er både jägermester (svensk forstkandidat) og journalistutdannet og har jobbet med kommunikasjon nesten hele sitt yrkesaktive liv. I desember snakket han om omdømmebygging av bransjen for svenske småskogeiere – et møte i regi av Ladvik Skogbrukarklubb og Föreningen Skogen.

På møtet kom det frem at mange svenske skogeiere føler seg stigmatisert og blir personlig berørt når skogbruket omtales nega- tivt i den polariserte mediedebatten. Og ere føler ofte at de personlig får skylda for mye av det de store skogsbolagene gjør, for eksempel de store hogstflatene. Mens direktørene i de store skogsbolagene kan sitte mer beskyttet i sine posisjoner. Møtet het også: «Skogeieren, elsket eller hatet?»

SHARE