Massivtre: Og leverandørene kommer etter

Splitkon bygger nå ny fabrikk i Åmot som om et år vil kunne levere inntil 16 meter lange krysslaminerte massivtrelementer (CLT) til det norske markedet. Og på Kongs- vinger er Nordisk Massivtre allerede i gang med produksjonen av mindre elementer.

Splitkon har hatt planer om ny fabrikk lenge, men finansieringen har gått trått. Men da det i høst ble inngått en avtale som innebar at statlige SIVA står for byggingen av den 9 daa store produksjonshallen – selvsagt i massivtre – løsnet det. Fabrikken som nå bygges vil få en produksjonskapasitet på 60 000 m3 ferdige elementer i året. Det blir dermed det største CLT-anlegget i Norden – og det første i Norge. Og når dette settes i drift om et år skal det skal ikke lenger være noe problem å levere til store prosjekter, anlegget skal kunne produsere elemen- ter som er inntil 16 meter lange, 3,6 meter brede og 30 cm tykke. Noen tastetrykk avslører at dette tilsvarer 17,3 m3 trevirke. På Kongsvinger er Nordisk Massivtre allerede i gang med produksjonen. Her forteller markedssjef Carsten Hovind at de neste år regner med å levere 5-6000 m3, hvorav drøyt halvparten er egenprodusert. – Vi må foreløpig supplere med import til store prosjekter, men ønsker naturligvis å øke produksjonen slik at vi kan stå for en størst mulig andel selv, sier han.

Les mer om massivtre i Norsk Skogbruk nr 1.

SHARE