Tømmermåling med CT-skanner

Martin de Haas i LOAB som selger skannerne fra italienske Microtec. Foto Line Venn

Microtec leverer målesystemer til sagbruk og treindustrien. Det nyeste på markedet er CT-måling. En slik skanner ser nesten alt, til og med treslag. Men den har en stor prislapp.

Martin de Haas fra LOAB i Sverige er italienske Microtecs representant som også betjener det norske markedet. Han kunne fortelle om mange ulike målemetoder satt i system, der røntgenmåling og CT-skanning naturlig nok gir mest informasjon. Men det er en omfattande investering. Microtec har så langt fått avsetning på to såkalte CT-Log-målere i Sverige, et skal til Fiskarheden, og et er allerede installert hos Norra Skogsägarnes sagbruk i Sävar utenfor Umeå i Nord-Sverige. De betaler 30 millioner kroner for å få skikkelig «inside information».

Les mer i Norsk Skogbruk nr 2.

 

SHARE