Haslestad Sagbruk: Bedre kvalitet når trelasten sorteres automatisk

Håvard Omholt, fabrikksjef på Bergene Holms avd. Haslestad sagbruk. Foto: Line Venn

Samfunnet vårt digitaliseres og automatiseres – også skognæringa. For sagbrukene skal det nå være mest å hente på mer moderne sortering. Og på Bergene Holms avdeling Haslestad har man akkurat automatisert trelastsorteringa med et nyrenovert justérverket til 20 millioner kroner. Det gir resultater.

Les mer fra Haslestad i Norsk Skogbruk nr 2.

Saken fra Haslestad er en del av en serien «Modern Times» om digitalisering og automatisering i skognæringen, i skogen (nr 1), på sagbruket (nr 2) og i industrien (kommer i nr 3).

SHARE