Ola Elvestuen vil forby sitkagran og andre utenlandske treslag

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen har satt Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet i sving med å utrede et forbud mot utplanting av sitkagran og andre utenlandske treslag til skogbruksformål. Mil- jødirektoratet skal lede arbeidet.. Foto: Bjørn H. Stuedal.

Den nye Klima- og miljøministeren er en handlingens mann. Det gikk ikke mer enn en drøy måned fra han overtok nøkler og skrivebord i departementet, før han iverksatte utredning av et forbud mot sitkagran og andre utenlandske treslag.

Dette var nemlig et av punktene regjeringspartiene var blitt enige om under sine forhandlinger på Jeløya. I plattformen derfra står det at Regjeringen vil stanse planting av og bekjempe spredningen av svartelistede arter, og erne høyrisikoarter fra norsk natur.

I slutten av februar ba Klima- og miljødepartementet Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet om å utrede et generelt forbud mot bruk av utenlandske treslag med betydelig risiko for norsk natur. Konsekvenser for skogbruk, klima og karbonbinding skal inngå i utredningen, og Miljødirektoratet skal lede arbeidet.

Les mer om prosessen i Norsk Skobgruk nr 3.

Les også Artsdatabankens arbeid med ny svarteliste.

Les også Jan Ivar Rødland om regjeringens skogpolitiske utfordringer i kystksogbruket

 

SHARE