Borregaard: Digitalisert styringssystem i verdensklasse

Borregaard: Etter installeringen av nytt driftsstyringssystem i 2010 styres 18 av 20 fabrikker ved anlegget til Borregaard fra ett driftssenter. Tidligere var disse spredt utover16 kontrollrom. Foto Line Venn

Digitalisering og robotisering er ingen revolusjon, men en evolusjon, sa Dag Arthur Aasbø i Borregaard på digitaliseringsforum på Arendalsuka i or høst. Det skriver fabrikkdirektør Ole Gunnar Jakobsen under på. Den supermoderne styringsmodellen som ble etablert i 2011, har brukt de siste syv årene på å «falle på plass».

Idéen om nytt driftssenter kom i 2008. – Da hadde vi 16 kontrollrom med hver sin ledel- se og kultur. Det var mye å spare på å få alt samlet ett sted, både arbeidsmessig, e ekt av synergier, men også for en bedre helhet i driften, forteller Jakobsen om bakgrunnen for moderniseringen av driftssystemet. Her var det altså mye å hente på rasjonalisering, men også mange utfordringer i vente.

Les mer om Borregaards moderne anlegg i Norsk Skogbruk nr 3.

Les også om operatørenes nye hverdag

SERIEN DIGITALISERING: DEL 3 . I INDUSTRIEN

Samfunnet digitaliseres og automatiseres. Og interessen er stor for å effektivisere. I følge konsulentbyrået Mc Kinsey er digitalisering temaet som er mest lest av ledere blant deres publikasjoner i 2017. Norsk Skogbruk ser i årets tre første numre på hva som skjer innenfor digitalisering og automatisering
i skognæringen, – i skogen (1), på sagbruket (2) og i industrien (3). Her følger et innblikk i digitalisering og automatisering i industrien.

Les også om nytt justérverk på Haslestad sagbruk i nr 2.

Les også om tømmermåling med CT-skannere i nr 2.

Les også om digitalisering i skogbruket i nr 1.

 

SHARE