Borregaard: Lettere hverdag for operatørene

Operatør Camilla Günther har kontroll på en stor del av Borregaards virksomhet på sine seks skjermer. Foto Line Venn

Et supermoderne styringssystem på Borregaard har gjort hverdagen for operatørene lettere, både inne og i felt, – særlig har det blitt færre manuelle oppgaver. Og operatør Camilla Günther trives med å lære nye oppgaver.

Fra det «nye» driftssenteret overvåkes i dag hele anlegget og produksjonen på Borregaards bioraffineri med hi-tech utstyr. Styringssentralen er en rommelig sal med rolige og oversiktlige skjermer. Lydnivået er lavt – som på et bibliotek. To menn og to damer sitter bak fire justerbare pulter med tilhørende mellom seks og åtte egne dataskjermer. Mens langveggen er dekket av re lerretsstore skjermer i gråtoner.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 3.

Les også om det nye driftssenteret på Borregaard i nr 3.

Les også om nye moderniseringsprosjekter hos Borregaard her.

Modernisering og digitalisering på Borregaard er en del av en serie om digitalisering i skognæringen, i skogbruket, på sagbruket og i industrien.

Les de andre sakene i nr 1 og nr 2:

Nytt justérverk på Haslestad sagbruk

Tømmermåling med CT-skanning

Digitalisering i skogen er avhengig av hogstmaskindata

SHARE