Investinors gode grunner til å investere i Termowood

Investeringdsdirektør i Investinor, Stig Andersen leter med lys og lykter etter skoginvesteringer. Nå investerer han i Termo- wood. Til å finne prosjekter til resten av «skog- pengene» har han nå fått kollega Daniel Holth Larsen med seg, som er investeringsanalytiker i Investinor. Foto Line Venn

Etter Investinor fikk 500 millioner kroner øremerket skogbransjen etter Toftenedleggelsen i 2013, er det bare Kebony som «har holdt mål» som investeringsobjekt. Men nå satses det også på Termowood, om enn med beskjedne 11 millioner kroner.

Termowood tok tidlig kontakt med Investinor og har vært lydhør for hva som må til for å få investeringsselskapet med på laget for en ny investering. – Termowood var et av de første selskapene jeg så på etter at jeg star- tet i Investinor i 2014, og jeg syntes allerede da konseptet var veldig bra, men ikke helt klart for oss. Jeg fortalte da hva som måtte på plass, og bad de ta kontakt når det eventuelt var på plass, forteller investeringsdirektør i Investinor, Stig Andersen. Da var selskapet mer i såkornfasen. Investinor kommer helst inn i venturefasen, når produktet er ferdig testet og noen salg er gjort.

Les mer om vurderingene Investinor gjør av aktuelle selskaper i skognæringen i Norsk Skogbruk nr 3

SHARE