Värtaverket: Skifter ut siste rest av kull med bio før 2022

Biokraftvarmeverket på Värtaverket i Stockholm: Flisa fraktes på lange samlebånd under jorda, blodårene som fører råstoffet opp til hjertet i verket, fyringsanlegget. Foto Line Venn

Värtaverket åpnet i or et nytt biokraftvarmeverk basert på skogsavfall. Nå vil Fortum skifte ut kullkraftverket også, allerede før 2022. Det harmonerer godt med svensk energipolitikk.

Allerede i 2006 sa daværende statsminister Gøran Persson på den store World Bio- energykonferansen i Jönköping at Sverige skulle bli olje-uavhengige innen 2020. Og at bioenergi basert på skogen ville være en viktig nøkkel til dette målet. 2020 kom kanskje litt for fort, men vårt naboland er på god veg mot fornybarmålet, særlig takket være bioenergi som i dag utgjør 36 prosent av energibruken. I Norge utgjør den mellom seks og åtte prosent (avhengig av hva som regnes inn).

Les mer i Norsk Skogbruk nr 3.

Les mer om Värtaverkets nye biokraftvarmeverk (KVV8) her:

SHARE