Hvor mye karbon kan skogen din binde?

Elevene er sentrale både i skogsdrift og klimaberegningene på Søgne videregående skole.

Det finnes kalkulatorer for å beregne det meste, så også karbonbinding i skog. Vi har fått tre skogeiere til å prøve ut Skogselskapets kalkulator.

Les mer om resultatene i Norsk Skogbruk nr 4.

SHARE