Sitkagran: Høy produksjon, mye sagtømmer

Martin Braanaas er skog- entreprenør, men samtidig leder i Førde Skogeigarlag.Foto Johs Bjørndal

Det er ikke bare i vekstfasen at sitkagrana gir høy produksjon. Skogsentreprenør Martin Braanaas har avvirket sitka med hogstmaskin i nesten hele vinter og kan berette om høy produksjon og mye sagtømmer.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 4.

SHARE