Trenger mer avansert biodrivstoff – gjerne fra norsk skog

PANELDEBATT I MILØDIREKTORATET: Fv. Thomas Hansen St1, IngerLise Nøstvik fra Drivkraft Norge (tidligere Petroliumsinstituttet), Nils Her- mann Ranum i Regnskogfondet og Klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Foto Line Venn

I fjor ble de politiske målene for innblanding av biodrivstoff overoppfylt. Men omkring halvparten er palmeoljebasert, – et produkt som kan føre til avskoging av regnskog. Under fremleggelsen av tallene i Miljødirektoratet var det derfor stor stemning for mer avansert biodrivstoff av bærekraftig råstoff, gjerne fra skogen.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 5.

SHARE