Sitka i Norge: Minst utbredelse, strengest lovgivning

Sitkagran, Foto Morten Berg-Hansen

I en europeisk kartlegging av såkalte non-native tree species (NNTS) framgår det at Norge er blant de landene med minst andel slike treslag. Samtidig er lovgivningen mot utplanting blant Europas strengeste.

Det såkalte NNEXT-prosjektet, som er utført i regi av COST (European Cooperation in Science and Technology) har vurdert holdninger til, utbredelse av og risiko ved bruk av utenlandske treslag i 36 europeiske land. Det framgår av rapporten at både definisjoner, kunnskapsnivå og rapportering langt fra er ensartet, og at en sammenligning landene imellom derfor er beheftet med betydelig usikkerhet.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 5.

SHARE