Sitka i Norge: Uenighet om spredning

STRIDENS EPLE: Ingen benekter at sitkagrana er i stand til å spre seg i Norge, spørsmålet er hvor raskt det kan gå. Denne planten har kommet opp ved siden av et 90 år gammelt bestand i Rogaland.

Flere fremmede treslag kom på på Artsdatabankens svarteliste i 2012. Sitkagran fikk den høyeste risikovurderingen SE (svært høy risiko), på grunn av spredningsevnen. Men det er stor uenighet om hvor effektivt sitkaen faktisk er i stand til å spre seg.

Da Artsdatabanken lanserte sin Norsk svarteliste 2012, ble den ledsaget av en omfattende publikasjon, Fremmede arter i Norge – med norsk svarteliste 2012. Her finnes en egen faktaboks om sitka: Den høye risiko- kategorien følger blant annet av at sitkagran har evne til å spre seg inn i kystlynghei som er en truet naturtype, står det på side 85 i Artsdatabankens publikasjon.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 5.

SHARE