Hogstfeltene på Vestlandet Bare drøyt halvparten forynges

Statsråd Jon Georg Dahle. Foto Line Venn

Bare på litt over halvparten av de avvirkede arealene i fylkene Rogaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal er foryngelsesplikten oppfylt tre år etter avvirkning, viser nye tall fra Landbruksdirektoratet. Det vil ikke landbruks- ­og matminister 20% Jon Georg Dale akseptere.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 6.

 

SHARE