Portrett: WWFs nye Bård Vegar Solhjell ønsker dialog

Bård Vegar Solhjell, nå som gene- ralsekretær i WWF, deltok i paneldebatten om bruk og vern av skogen på Skog og Tre. Han ønsket mer oppmerksomhet på det miljø- og skognæringa har felles. Trgning: Knut Høihjelle

Den nye generalsekretæren i WWF mener skogens brukere, både de som ser skogen som en arena for friluftsliv, for naturinteresse eller for næring, i bunn og grunn har mye felles. Han tror veien til mindre konflikt mellom miljøvernere og skogbruket går via bedre dialog og faktabasert, verdinøytral kunnskap.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 6.

SHARE