Ufrivillig skogvern i Tjåga

I grenda Folserås i Gransherad bor noen få familier, som er i vekst. Eiendommenes livsgrunnlag er skogen, som gir nok inntekt til å vedlikeholde alle husene på gårdene. Fv. Grunneierne Øystein Kopsland, Tor Arne Folseraas og Kjell Aasland. Foto LV

Naturvernere kartlegger skog uten å varsle grunneier. Skogeiere føler vernepress.

Regjeringen har vedtatt 10 % skogvern – basert på frivillighet. I fjor traff Kjell Aasland 20 Sabima­medlemmer som uvarslet kartla skogen hans og kort tid etter fikk Fylkesmannen et verneforslag. Nå føler han og naboene seg presset til vern.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 6.

SHARE